Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 4. līdz 24. aprīlim aicina pieteikt savu produktu vai pakalpojumu Tehnoloģiju biznesa centra (TBC) programmā «Prototech», lai saņemtu atbalstu tehnoloģiski ietilpīgu prototipu izstrādei. Katrs projekts varēs saņemt līdz 15 tūkstošiem eiro lielu atbalstu, kas segs visas prototipa izstrādes izmaksas.

Atbalsts Fold 22. marts, 2022

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra programma «Prototech» ir veidota sadarbībā ar Latvijas universitātēm, un tā piedāvā iespēju izstrādāt sava produkta vai pakalpojuma prototipu labi aprīkotās laboratorijās, lai pieredzējušu mentoru vadībā daudz straujāk virzītos uz mērķi — radīt pasaulē pieprasītus produktus ar augstu eksportspēju.

 

Programma ir īpaši piemērota jaunajiem profesionāļiem, zinātniekiem vai studentiem, kuriem ir iestrādes tehnoloģiski augstu attīstītu produktu veidošanā. LIAA norāda, ka būtisks nosacījums atbalsta saņemšanai būs arī projekta komandas spējas. Pieteikumus atbalsta saņemšanai prototipu izstrādē varēs iesniegt gan fiziskas gan juridiskas personas.

 

Sadarbības līgumi par prototipu izstrādi ir noslēgti ar oficiālajiem projekta partneriem — Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti —, taču prototipu var izstrādāt arī cita pētniecības institūcija ar atbilstošu specializāciju un kompetenci, ņemot vērā tās tehniskās iespējas un kapacitāti.

 

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā pārstāvētās tehnoloģiju nozares atbilstība viedajām specializācijām, tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL), produkta komerciālais potenciāls, produkta testēšanas iespējas kā arī komandas kopējā kompetence.

 

Pieteikšanās atbalsta saņemšanai prototipēšanas programmā «Prototech» būs atvērta portālā Valsts platformā biznesa attīstībai no 2022. gada 4. līdz 24. aprīlim. Plānots, ka pirmajā uzsaukumā būs pieejami 225 000 eiro, kas nodrošina atbalstu vismaz 15 prototipu izstrādei.

 

Līdz 24. aprīlim turpinās arī bezmaksas konsultācijas par prototipa izstrādei piemērota partnera atrašanu. Pieteikties konsultācijām līdz 10. aprīlim iespējams, sniedzot īsu aprakstu par prototipa ieceri.

 

TBC izveidots ar mērķi nodrošināt inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu ideju pārvēršanu par biznesu ar globālām ambīcijām, sniedzot finansiālu atbalstu biznesa ideju autoriem gan apmācību programmā «Inovāciju akadēmija», gan prototipēšanas programmā «Prototech». Līdz 2024. gada 30. aprīlim TBC plāno piesaistīt vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz trīsdesmit prototipu izstrādei. TBC finansē Norvēģijas finanšu instruments, sniedzot atbalstu divu miljonu eiro apmērā. Plašāka informācija par TBC — LIAA mājaslapā.