Attēls — LMDA

Turpinot 2021. gada decembrī aizsākto Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) sarunu sēriju, LMDA izziņo otro sarunu «Mākslinieciskā pētniecība: lokālie materiāli un dati transnacionālā kontekstā», kas notiks 23. martā.

Ziņas Fold 21. marts, 2022

Saruna «Mākslinieciskā pētniecība: lokālie materiāli un dati transnacionālā kontekstā» pievērsīsies tam, kā vietējie materiāli un dati, kas kalpo kā ierosinājums mākslinieciskās pētniecības projektiem, gūst aktualitāti plašākā starptautiskā kontekstā. Tāpat tiks runāts par formālajiem paņēmieniem, kas ļauj «tulkot» lokālo pētniecību, sasaistot to ar transnacionālām tēmām un jautājumiem, un par tēmām, kas tiek aktivizētas lokālās vēstures un vides pētniecības rezultātā. Diskusijā tiks apspriesta arī sadarbības loma mākslinieciskās pētniecības projektos.

 

Programma

Māksliniece Ieva Epnere iepazīstinās ar pētniecisko darbu, kas veikts Rīgā un Berlīnē, strādājot pie projekta «Zaļā skola: Marta Rink» (2017–2021), kurā Ieva aplūkojusi 19. gs. beigu – 20. gs sākuma reformpedagoģijas vēsturi Latvijā.

 

Rasa Šmite, māksliniece un jauno mediju kultūras centra «RIXC» līdzdibinātāja, prezentācijā «Ekodatu estētika: vizualizējot komplicētās attiecības starp meža ekosistēmām un atmosfēru» stāstīs par pētniecisko procesu, kas pavadījis viņas un mākslinieka Raita Šmita darba «Atmosfēriskais mežs» (2020) tapšanu.

 

Liene Jākobsone, LMDA pētniece un LMA Interjera dizaina katedras vadītāja, ieskicēs dizaina pētniecības paradigmas principus. Viņa apskatīs metodes un paņēmienus, kā arī attieksmi, kas nepieciešamas šādas pētniecības veikšanai. Dizaina pētniecība tiks izvērtēta gan dizaina studiju, gan mākslā balstītas pētniecības kontekstā.

 

Manuels Anhels Masija (Manuel Ángel Macía) , «Journal for Artistic Research» redaktors un LMA viesprofesors, sarunā pievērsīsies tēmai «Mākslinieciskās pētniecības politika un infrastruktūra».

 

Prezentācijām sekos diskusija angļu valodā, kurā sarunas dalībnieki un LMDA pētnieces Dina Suhanova un Māra Traumane tuvāk pievērsīsies prezentācijās skartajām tēmām.

 

Saruna «Mākslinieciskā pētniecība: lokālie materiāli un dati transnacionālā kontekstā» notiks 23. martā plkst. 18.00 tiešraidē pasākuma Facebook vietnē.

 

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta darbība saistīta ar lietišķo un fundamentālo pētījumu izstrādi laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras jomās. LMDA mērķis ir nodrošināt zināšanu un ideju apmaiņas lokālā un globālā mērogā, veidojot sadarbības partneru tīklu, aktīvi piedaloties studiju procesā, kā arī izglītojot un iesaistot akadēmijas studentus zinātniskajā darbībā un institūta aktivitātēs.