Attēls — Jaunā Eiropas «Bauhaus» festivāls

Eiropas Komisija aicina organizācijas, iestādes, augstskolas, arhitektus, dizainerus, pilsētas, reģionus, uzņēmumus, māksliniekus, studentus, zinātniekus, inovatorus un visus interesentus piedalīties pirmajā Jaunā Eiropas «Bauhaus» festivālā, kas no šī gada 9. līdz 12. jūnijam notiks Briselē. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 21. martam.

Ziņas Fold 16. marts, 2022

Jaunā Eiropas «Bauhaus» festivāls pulcēs dažādu jomu pārstāvjus, lai apspriestu un veidotu ilgtspējīgu, iekļaujošu un skaistu nākotni. Tā ir lieliska iespēja veidot jaunus kontaktus, apmainīties idejām un izcelt sasniegumus — no zinātnes līdz mākslai, no dizaina līdz politikai, no arhitektūras līdz tehnoloģijām. Festivāla galvenie pasākumi notiks klātienē Briselē un tiešsaistē, kā arī tiek plānoti papildu pasākumi visās Eiropas Savienības valstīs un ārpus tās.

 

Festivāls piedāvā daudzas iespējas indivīdiem un grupām iesaistīties. Iespējams gan prezentēt projektu vai iniciatīvu festivāla izstādē, gan izrādīt mākslas vai kultūras priekšnesumus festivālā, kā arī organizēt satelītpasākumu savā valstī, reģionā vai pilsētā.

Izstāde

Šo sadaļu veidos vairākas izstādes visā Briselē, kurās varēs aplūkot projektus un produktus, kas iemieso Jaunā Eiropas «Bauhaus» vērtības un principus, piemēram:

  • produktus vai ražošanas procesus, kas atbalsta zaļo pāreju būvniecības vai tekstila nozarē,
  • projektus, kas veicina aprites ekonomikas principu ieviešanu vai atkritumu daudzuma samazināšanu,
  • izglītības projektus, kas saistīti ar Jauno Eiropas «Bauhaus»,
  • arhitektūru, kas apvieno ilgtspēju, iekļautību un estētiku,
  • mākslas projektus, kas aplūko ilgtspēju un klimata pārmaiņas.

Izstāde piedāvās ne tikai vietu visu šo inovatīvo piemēru demonstrēšanai, bet arī nodrošinās iespējas satikties, mijiedarboties un apmainīties ar idejām, pulcējot dažādus dalībniekus — māksliniekus, uzņēmējus, novatorus, skolotājus, arhitektus, studentus un izgudrotājus. Plašāka informācija par pieteikšanos — šeit.

 

Festivāls

Festivāla sadaļa sastāv no kultūras programmas ar priekšnesumiem, kas tiek organizēti galvenajās festivāla norises vietās un citur Briselē, iesaistot kultūras jomas pārstāvjus, aktierus, māksliniekus un citus mākslas sektora pārstāvjus. Notikuma rīkotāji dalībai pasākumos īpaši aicina pieteikties jaunos māksliniekus. Pieteiktās norises var attiekties uz arhitektūru un dizainu, mūziku, teātri vai arī gādāt par kopābūšanas prieku, lai ļautu cilvēkiem no dažādām vidēm un nozarēm satikties un mijiedarboties. Plašāka informācija par pieteikšanos — šeit.

 

Satelītpasākumi

Jaunā Eiropas «Bauhaus» festivāla norises laikā no 9. līdz 12. jūnijam neatkarīgi organizēti pasākumi un iniciatīvas visā Eiropas savienībā un citur pasaulē tiek aicināti pievienoties festivālam kā satelītpasākumi. Pieteiktajām norisēm ir jāatbilst Jaunā Eiropas «Bauhaus» vērtībām. Plašāka informācija par pieteikšanos — šeit.

 

Līdz ar izstādes un festivāla sadaļām Jaunā Eiropas «Bauhaus» festivāla laikā notiks arī forums, kurā runās par ilgtspēju — klimata mērķiem, aprites ekonomiku, nulles piesārņojumu un bioloģisko daudzveidību —, estētiku, pieredzes kvalitāti un stilu, kas sniedzas pāri funkcionalitātei, kā arī par iekļaujošām praksēm — daudzveidības novērtēšanu un sociālās, ekonomiskās un fiziskās pieejamības nodrošināšanu. Forumā uzstāsies runātāji no visas pasaules, un tas tiks organizēts gan klātienē, gan tiešsaistē, ļaujot debatēs iesaistīties ikvienam.

 

Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 21. martam. Plašāka informācija par gaidāmajiem notikumiem — Jaunā Eiropas «Bauhaus» festivāla mājaslapā.