Vizuālā identitāte — Rūta Jumīte

Organizācija «Young Folks» palīdz jauniešiem attīstīt savas prasmes un izmēģināt spēkus sev interesējošās jomās. Vēlmi iesaistīties un darboties atspoguļo arī jaunā vizuālā identitāte, ko biedrībai izstrādājusi grafikas dizainere Rūta Jumīte. Viņa radījusi vienkāršu, taču izteiksmīgu vizuālo sistēmu, kas ļauj jauniešiem pašiem veidot komunikācijas materiālus, izmantojot sev pieejamus rīkus.

Ziņas Paula Gāgane 30. marts, 2022

Savā desmit gadu pastāvēšanas laikā jauniešu organizācija «Young Folks» izaugusi no draugu iniciatīvas līdz kustībai, kurā darbojas vairāk nekā 400 jauniešu vecumā no 14 līdz 25 gadiem. Kā norāda organizācijas dibinātājs Aleksandrs Morozovs, «Young Folks» misija ir dot ikvienam jaunietim iespēju sevi piepildīt, atrast savu mīļāko nodarbi, nopelnīt un būt laimīgam. «Tā jaunajiem māksliniekiem sākām īrēt mākslas studiju, ar mūziķiem sākām rīkot koncertus, sportot, lasīt grāmatas, gados vecākie jaunieši kļuva par līderiem pusaudžiem,» stāsta Aleksandrs. Organizācijai attīstoties, viņi sapratuši, ka «Young Folks» trūkst vienotas vizuālās identitātes, kas dažādās jomas, kurās jaunieši darbojas, — sākot no mākslas līdz uzņēmējdarbībai — varētu sasaistīt.

 

Vizuālās identitātes izstrāde uzticēta grafikas dizainerei Rūtai Jumītei. Viņa norāda, ka šī projekta galvenais izaicinājums bija radīt risinājumu, kas kalpotu kā komunikācijas rīks vairāk nekā divdesmit «Young Folks» apakšiniciatīvām. «Tā kā daudzi no organizācijas biedriem izrādīja interesi veidot vizuālos materiālus paši, vēlējos izveidot vizuālo sistēmu, kas ļautu jauniešiem izstrādāt materiālu dizainu ar organizācijā pieejamajiem resursiem,» skaidro Rūta. Tapušās identitātes stilistika attīstīta no aplikācijas tehnikas — vienkāršas un visiem saprotama vizuālās komunikācijas metodes, kas nepieprasa padziļinātas zināšanas grafikas dizainā. Savukārt burtveidolu «GT America Compressed Black» un «GT America Expanded Black» savienojums rada dinamisku pieeju virsrakstu veidošanai. Rezultātā ikviens organizācijā iesaistītais jaunietis ar pieeju datoram un tajā iebūvētajām programmām var veidot komunikācijas materiālus.

 

Aleksandrs atklāj, ka «Young Folks» biedri augstu novērtē Rūtas izstrādāto vienkāršo, taču moderno identitāti, kā arī viņas pieeju dizainam: «Rūta nodrošināja apmācības, darbnīcas, sniedza atbalstu, un šobrīd mūsu jaunie dizaineri un vadītāji patstāvīgi izstrādā un veido plakātus, logotipus, attēlus, un mēs kļūstam vēl atpazīstamāki pilsētā un sabiedrībā.» Organizācija cer, ka jaunā vizuālā identitāte palīdzēs viņiem ātrāk virzīties uz mērķi Rīgas mikrorajonos iatvērt jauniešu centrus, kuros vietējie jaunieši varētu attīstīt neformālo izglītību, strādāt ar pusaudžiem un uzlabot vietējo vidi, iesaistot arī pieaugušos, aktīvistus un brīvprātīgos.