«Gardens in the Air» projekts Spānijā, kas 2021. gadā ieguva Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvu. Publicitātes foto

Izsludināts konkurss, kurā pilsētas, mazpilsētas, novadi un to apvienības, kā arī pārrobežu teritorijas var pieteikt savas attīstības ieceres ekspertu atbalsta saņemšanai, tādējādi palīdzot nodrošināt kvalitatīvu projekta plānošanas gaitu un saņemot vērtīgus padomus veiksmīgai idejas realizācijai. Iesniegšanas termiņš — 23. maijs.

Atbalsts Fold 22. aprīlis, 2022

Teritorijas, kurās ir līdz 100 000 iedzīvotāju, konkursam var pieteikt projektus — ēkas, ēku grupas vai publiskās telpas —, kas jau ir saņēmušas politisku atbalstu transformēšanai, bet nav saņēmušas Eiropas Savienības finansējumu. Konkursa rezultātā ekspertu atbalstu saņems divdesmit projekti.

 

Atbalstam var pieteikt vietējo pašvaldību iniciētus projektus, kas sniedz pienesumu Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciatīvai četrās jomās:

  • esošu ēku un publiskās telpas renovācija saskaņā ar aprites un oglekļa neitralitātes principiem,
  • kultūras mantojuma saglabāšana un transformācija,
  • ēku pielāgošana un transformācija pieejamu mājokļu radīšanai,
  • pilsētu un lauku atjaunošana.

 

Ekspertu atbalsts:

  • vajadzību novērtējums — eksperti novērtēs iecerētā projekta specifiskās vajadzības un izstrādās tehniskās palīdzības plānu,
  • atbalsta pakalpojumi — eksperti palīdzēs izveidot augsta līmeņa projekta izstrādes un attīstības plānu, definēs iesaistītās puses un sniegs cita veida konsultācijas, piemēram, izmaksu aprēķinu, finansēšanas stratēģiju un juridisko atbalstu,
  • izpildes ceļvedis — eksperti palīdzēs izstrādāt detalizētu projekta izpildes ceļvedi projekta idejas realizēšanai.

 

Projekta īstenošanā vēlams iesaistīt un saņemt atbalstu no nevalstiskajām organizācijām, universitātēm, asociācijām, uzņēmumiem, iedzīvotājiem un citiem partneriem, un tam jāatbilst Jaunā Eiropas «Bauhaus» principiem — pievilcība, ilgstpēja, iekļaušana.

 

Informācija par projektu un pieteikuma veidlapa — konkursa vietnē.