«The Fantastic Forest Phenomenon» projekts Karlovacā, Horvātijā, kas 2021. gadā ieguva Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvu. Publicitātes attēls

Jaunā Eiropas «Bauhaus» Latvijas kontaktpunkts līdz 29. maijam aicina iesniegt projektus finansējuma saņemšanai divās Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atbalsta programmās, kas vērstas uz kopradi publiskajā telpā, kā arī sabiedrības iesaisti un izglītošanu, skarot kādu no Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciatīvas virzieniem.

Atbalsts Fold 7. aprīlis, 2022

Publiskās telpas koprade kopā ar iedzīvotājiem

Finansējums tiks piešķirts sabiedrības vajadzībām radītiem koprades, sociāliem un izglītojošiem publiskās telpas veidošanas pasākumiem, produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst vismaz vienam Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciētajam virzienam:

  • atjaunot saikni ar dabu,
  • atgūt kopienas un piederības sajūtu,
  • dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk,
  • ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

Projektu var iesniegt 2–4 partneru apvienības. Vienam no partneriem jābūt pilsētai, reģionam vai ar to saistītai iestādei. Divu partneru gadījumā otram partnerim jābūt ar pilsētu, reģionu vai to iestādēm nesaistītai juridiskajai personai.

 

Konkursā vienam projektam pieejams līdz 45 000 eiro liels atbalsts, kas tā kopējās izmaksas var segt pilnībā vai daļēji. Savs līdzfinansējums nav obligāti nepieciešams, tomēr tas tiks uzskatīts par priekšrocību. Projekts jāuzsāk 1. jūlijā un jāpabeidz līdz šī gada 30. novembrim. Iesniegšanas termiņš — 29. maijs.

 

26. aprīlī plkst. 11.30 (10.30 CEST) notiks tiešsaistes informatīvā sesija, kuras laikā būs iespējams prezentēt savu projekta ideju un meklēt konkursa sadarbības partnerus. Lai piedalītos pasākumā, interesentiem līdz 21. aprīlim jāaizpilda pieteikuma anketa.

 

Vairāk informācijas par finansējuma konkursu un pieteikuma veidlapa — EIT mājaslapā.

Iedzīvotāju iesaistes pasākumi

Finansējums tiks piešķirts sabiedrības vajadzībām radītiem koprades, sociāliem un izglītojošiem pasākumiem, kas atbilst vismaz vienam Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciētajam virzienam:

  • atjaunot saikni ar dabu,
  • atgūt kopienas un piederības sajūtu,
  • dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk,
  • ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

Projektu var iesniegt gan privātas, gan publiskas juridiskās personas. Vienam projektam pieejams līdz 15 000 eiro liels atbalsts, kas pasākuma kopējās izmaksas var segt pilnībā vai daļēji. Savs līdzfinansējums nav obligāti nepieciešams, tomēr tas tiks uzskatīts par priekšrocību. Projekts jāuzsāk 1. jūlijā un jāpabeidz līdz šī gada 30. novembrim. Iesniegšanas termiņš — 29. maijs.

 

26. aprīlī plkst. 10.00 (9.00 CEST) notiks tiešsaistes informatīvā sesija par pieteikšanos konkursam. Lai piedalītos pasākumā, interesentiem līdz 21. aprīlim jāaizpilda pieteikuma anketa.

 

Vairāk informācijas par finansējuma konkursu un pieteikuma veidlapa — EIT mājaslapā.