Attēls — «British Council»

«British Council» pārstāvniecība Latvijā izsludinājusi projektu ideju konkursu sabiedrības saliedētības un pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Organizācija aicina konkursam pieteikt idejas, kas palīdz cilvēkiem attīstīt nepieciešamās prasmes aktīvai līdzdalībai demokrātiskas sabiedrības dzīvē un kas veicina kopienu savstarpējo uzticību un sadarbību, kā arī pozitīvu dialogu starp institūcijām un dažādām kopienām.

Atbalsts Fold 28. aprīlis, 2022

«British Council» projektu konkursa mērķis ir iesaistīt aktivitātēs iedzīvotājus, kuri ģeogrāfisko un valodas barjeru vai prasmju trūkuma dēļ līdz šim nav aktīvi piedalījušies kopienas un valsts dzīvē, uzsvaru liekot uz izolētām kopienām un reģioniem Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Konkursa rīkotāji īpaši aicina pieteikt idejas, kas uzrunātu jauniešus, stiprinātu sieviešu līderību vai palīdzētu sabiedrības procesos iesaistīt vīriešus pēc 35 gadu vecuma. Konkursā pieteiktās idejas var attiekties uz kādu no trim jomām:

  • indivīdiem no neaizsargātām kopienām sniegt prasmes, kas ļauj jēgpilni piedalīties demokrātiskā sabiedrībā,
  • veicināt dažādu kopienu sadarbību, veidojot kopīgus mērķus, savstarpēju uzticību un pozitīvu skatījumu,
  • apvienot institūcijas un veidot to saikni ar dažādām kopienām, stiprinotu demokrātiskas prakses un starpkopienu kohēziju.

 

«Izsludinātais konkurss ir loģisks turpinājums mūsu līdzšinējam darbam. Lai arī «British Council» daudziem joprojām asociējās ar angļu valodas mācīšanu un studijām Lielbritānijā, šobrīd mūsu galvenais darbības virziens ir Lielbritānijā aprobētu sabiedrības līdzdalības un saliedētības programmu īstenošana Latvijā, galvenokārt ar izglītības, mākslas un kopienu līdzdalības projektu palīdzību,» stāsta «British Council» pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

 

Šobrīd projektu ideju pieteicējiem ir jāiesniedz īss projekta idejas izklāsts. Pieteikumu iesniegšanai nav noteikts konkrēts termiņš, un projektu idejas tiks izvērtētas iesniegšanas secībā, kamēr būs pieejams finansējums. Projekts ir jāīsteno līdz 2023. gada 17. martam.

 

Pieteikuma forma un plašāka informācija par projektu konkursu — «British Council» pārstāvniecības mājaslapā.

 

«British Council» nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu vairāk nekā simts valstīs, un jau sesto gadu Baltijā īsteno vērienīgu atbalsta programmu «People to People Cultural Engagement». Līdz šim programmā sadarbībā ar 72 partneriem ir īstenoti 193 projekti, piedaloties vairāk nekā 320 000 dalībniekiem. «British Council» pārstāvniecība Latvijā ir atbalstījusi kritisko domāšanu un medijpratību veicinošus projektus, piemēram, «Debašu Līderu skolu» un kļuvusi par festivāla «Lampa» pastāvīgu atbalstītāju un līdzradītāju, kā arī veicinājusi iedzīvotāju aktīvu līdzdalību kopienas dzīvē, atbalstot Izglītības Iniciatīvu centra ierosināto astoņu kopienas resursu centru izveidi Latgalē. Atbalstītas arī teātra mākslas iniciatīvas — teātra izrādes un kopienu teātra metodikas ieviešana Latvijā.