Grafikas dizains — «Overpriced»

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludina apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursu, kurā var pieteikt idejas, kas vērstas uz vietējo iedzīvotāju iesaisti dažādās norisēs. Pieteikties atbalstam līdz 3500 eiro apmērā iespējams līdz 13. jūnijam.

Atbalsts Fold 24. maijs, 2022

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī par to izglīto un informē iedzīvotājus. Tas ietver gan brīvprātīgo darbu un piederības sajūtas savai apkaimei, pilsētai un valstij veicināšanu, gan apkaimju kustību aktivizēšanu, lai aizstāvētu vietējās kopienas intereses, izzinātu iedzīvotāju problēmas un uzlabotu iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

 

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

  • tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu,
  • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību,
  • plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Vienam projektam konkursā pieejamais finansējums ir līdz 3500 eiro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējās tāmes. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildu aktivitātēm, tad šāds projekts var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 eiro apmērā. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursā, ir līdz 70 000 eiro.

 

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 15. jūlija līdz 15. novembrim. Gatavojot projektu pieteikumus, to īstenotāji aicināti sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

 

Iniciatīvu iesniegšanas termiņš ir 13. jūnijs plkst. 14.00. Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 31. maijā plkst. 15.30 tiešsaistes platformā «MS Teams». Semināram interesenti aicināti iepriekš pieteikties, aizpildot anketu līdz 30. maijam.

 

Plašāka informācija par konkursu un pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti — Rīgas domes mājaslapā.