Publicitātes attēls

Nacionālas nozīmes konkursu «Latvijas Dizaina gada balva» turpmāk — līdz 2025. gada maijam — rīkos biedrība «Latvijas Dizaina centrs» (LDC). Šī uzdevuma deleģējumu LDC ieguvis Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā — veikšanu.

Ziņas Fold 25. maijs, 2022

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā. Apbalvojuma mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina izmantošanu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā.

 

«Latvijas Dizaina gada balvas konkurss turpmāk tiks rīkots reizi gadā atbilstoši dizaina jomas stratēģiskajiem mērķiem un virzieniem, sasaistē ar Jaunā Eiropas «Bauhaus» iniciatīvas vērtībām. Tas aptver gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, toskait dažādas dizaina jomas: produktu un pakalpojumu dizainu, komunikācijas dizainu, vides dizainu un digitālos risinājumus,» akcentē valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, papildinot, ka viens no LDC uzdevumiem būs pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un zīmola vērtībām, kā arī veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību un pievienoto vērtību tautsaimniecības, sociālajā, valsts pārvaldības, izglītības un citās jomās.

 

Latvijas Dizaina gada balva iedibināta 2017. gadā pēc LR Kultūras ministrijas iniciatīvas. Iepriekšējos periodos konkursu organizēja biedrība «Latvijas Dizaineru savienība» (2020. un 2021. gadā) un dizaina birojs «H2E» (2017., 2018. un 2019. gadā).

 

Jautāta par iespējamām izmaiņām Latvijas Dizaina gada balvas konkursa norisē, LDC vadītāja Dita Danosa atklāj: «Dizaina konkursi visā pasaulē piedzīvo transformācijas, cenšoties rast jaunus ceļus dizaina reputācijas veicināšanai un dizaina kopienas stiprināšanai. Šie izaicinājumi būs arī mūsu prioritātes. Latvijas Dizaina gada balvas rīkošanā par būtisku uzskatām dizaina nozares aktīvo organizāciju un viedokļu līderu iesaisti, tā stiprinot konkursa norisi un komunikāciju, apvienojot nozari un veidojot spēcīgāku vēstījumu sabiedrībai.»

 

Latvijas Dizaina centrs ir nevalstiska organizācija, kas veidota ar mērķi sekmēt dizaina attīstību Latvijā, veicinot dizaina kā stratēģiska rīka lietošanu ekonomikas izaugsmei un inovāciju pieaugumam, sabiedrības labbūtībai un indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai, vides ilgtspējai, kā arī kultūras identitātes un valsts tēla stiprināšanai. LDC ir iesaistīts dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, rīko pasākumus, kas informē un vienkopus pulcē uzņēmumus, dizainerus, dizaina lietotājus un politikas veidotājus, kā arī piedalās un iniciē sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām. LDC izveidi ir iniciējusi un līdzfinansē Kultūras ministrija.