«Re–Trash» — Anna Monika Zaharenko. Foto — Karīna Kustova

No 15. maija līdz 12. jūnijam Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Metāla dizaina apakšnozares pasniedzēju, studentu un absolventu darbu izstāde «Slīpējot stereotipus. Kas ir metāla dizains?».

Ziņas Fold 10. maijs, 2022

LMA Metāla dizaina apakšnozare sagatavo dizainerus un māksliniekus, kuri strādā rotu mākslas jomā, produktu dizainā, vides mākslā un citās radošās jomās. Savā 60 gadu pastāvēšanas vēsturē apakšnozare ievērojami mainījusies, tomēr mācību pamatprincips saglabājies nemainīgs — studenti apgūst gan amatniecības prasmes, kas nepieciešamas darbā ar metālu, gan veido un izkopj izpratni par dizainu un mākslu.

 

Izstādes «Slīpējot stereotipus. Kas ir metāla dizains?» galvenais mērķis ir izgaismot tehniskās prakses daudzveidību un iespējas radošajā darbā, strādājot ar metālu. Kā norāda izstādes rīkotāji, piesaiste noteiktam materiālam dizainera darbā ir vērtība — tikai ilgstoši slīpējot prasmes un krājot pieredzi, iespējams radīt pārdomātus, loģiskus un komplicētus darbus, kam atbilstoši izvēlēts materiāls un apstrādes tehnika. Izstādē būs apskatāmi gan pavisam jauni, gan arī senāk radīti autordarbi, ko veidojuši LMA Metāla dizaina apakšnozares studenti, viņu pasniedzēji un studiju programmas absolventi.

Gatavojoties notikumam, izstādes radošā komanda veica aptauju ar mērķi fiksēt sociālo tīklu lietotāju vispārpieņemtos uzskatus par to, kādus darbus rada LMA Metāla dizaina apakšnozarē un ar ko cilvēkiem saistās vārdu savienojums «metāla dizains». Aptaujas rezultāti rādīja, ka sabiedrībai nereti ir maldīgs vai novecojis priekšstats gan par metāla dizaina studijām, gan šo dizaina nozari kā tādu, tāpēc izstāde veidota tā, lai veicinātu izpratni par metālapstrādes dažādību un iespējamajiem karjeras virzieniem metāla dizainā.

 

Izstāde no 15. maija līdz 12. jūnijam aplūkojama Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā Strautu ielā 4.