Ilustrācija — FOLD

24. maijā valdība apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) virzītos grozījumus Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā, kas paredz nodrošināt papildu atbalsta sniegšanu radošajām personām, kuru vidējie ienākumi gadā nepārsniedz divpadsmit minimālās mēnešalgas. Jaunie grozījumi arī ļaus KM deleģēt radošas personas statusa piešķiršanu profesionālajām radošajām organizācijām.

Atbalsts Fold 25. maijs, 2022

Līdz ar jau apstiprinātu papildinājumu likumā pašnodarbinātais, kurš oficiāli ir ieguvis radošās personas statusu un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par divpadsmit Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (12 x 500 eiro /mēnesī), minimālo obligāto iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Radošo personu atbalsta pasākumu programmā, un par šīm personām VKKF veic minimālās obligātās iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

 

Likumprojektu KM virza izskatīšanai steidzamības kārtā, lai VKKF atbilstoši likumam «Par valsts sociālo apdrošināšanu» līdz šī gada 23. jūnijam varētu veikt iemaksas par radošajām personām, kuru sociālās apdrošināšanas iemaksas 2021. gadā bijušas mazākas par noteiktajām obligātajām — no divpadsmit minimālajām mēneša darba algām jeb 6 000 eiro.

 

Līdz ar grozījumiem likumprojektā paredzēts arī noteikt, ka:

  • profesionālās radošās organizācijas biedru uzņemšanai tiek izvirzīti profesionālie kritēriji, kas atbilst biedrības noteikto mērķu sasniegšanai,
  • KM var deleģēt profesionālajām radošajām organizācijām uzdevumu veikt izvērtējumu visu radošo personu atbilstībai statusam un lēmuma pieņemšanu par radošas personas statusa piešķiršanu,
  • radoša persona var saņemt atbalsta stipendiju (t.sk. arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veikšanai), ja tai ir piešķirts radošas personas statuss,
  • likumprojekta izpilde tiks nodrošināta VKKF Radošo personu atbalsta pasākumu programmas ietvaros, kuras īstenošanai VKKF paredzēts ikgadējs finansējums 500 000 eiro apmērā.