Foto — ISSP

No 23. līdz 30. jūlijam Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs notiks ISSP organizēta vasaras skola «Summer School of Socially Engaged Art» (Sociāli iesaistītas mākslas vasaras skola). Dažādu jomu mākslinieki, aktīvisti, kultūras un radošo nozaru pārstāvji no Latvijas un tuvākajām kaimiņvalstīm aicināti pieteikties dalībai līdz 12. jūnijam.

Ziņas Fold 1. jūnijs, 2022

Vasaras skolas mērķis ir kritiski reflektēt par mākslas lomu sabiedrībā, dalīties pieredzē un praksēs, kā arī dibināt atbalsta tīklu māksliniekiem, aktīvistiem, kultūras darbiniekiem un citiem radošajiem no Latvijas un plašāka Baltijas reģiona (Baltijas valstis, Polija, Baltkrievija, Ukraina), kuri vēlas attīstīt savu praksi robežzonā starp mākslu un sociālpolitisko aktīvismu.

 

Dalībniekiem nedēļas garumā būs iespēja izpētīt mākslas un aktīvisma attiecības, mākslas lomu sociālā un ekoloģiskā taisnīguma veicināšanā, kā arī uzzināt vairāk par veidiem, kā māksla var aktivizēt dialogu par sabiedrībā aktuālām problēmām. Programmas pamatā ir holistiska pieeja, pašrefleksija un kritiskā domāšana, kā arī mācīšanās darbojoties un kopīgi meklējot iespējamos problēmu risinājumus caur mākslas un sabiedrības iesaistes projektiem.

 

Vasaras skolas programmu vadīs radošās un izglītības apvienības «New Visions» dibinātājas Liene Jurgelāne un Agneška Bulačika (Agnieszka Bulacik), bet darbnīcas, lekcijas un diskusijas vadīs uzaicinātie mākslinieki un aktīvisti — mūzikas festivāla «Festival Y» pārstāvji, Viktorija Kolbešnikova un Augustas Čičelis no Lietuvas kvīru festivāla, fotogrāfs Rafals Milahs (Rafal Milach, «Archive of Public Protest»), socioloģe Liene Ozoliņa (Latvijas Kultūras akadēmija), mākslinieces Demelza Votsa (Demelza Watts, Lielbritānija) un Marena Kringsa (Maren Krings, Vācija).

 

Pieteikšanās atvērta māksliniekiem, aktīvistiem un kultūras un radošo nozaru pārstāvjiem, kuri jau darbojas vai grib attīstīt savu radošo praksi mākslas aktīvisma vai kopienu mākslas virzienā, kā arī vēlas satikt pašmāju un kaimiņvalstu kolēģus, lai veidotu domu apmaiņas platformu turpmākam darbam ar sociāli iesaistītiem mākslas projektiem. Vasaras skolas programmas pamatvaloda — angļu. Projektā tiks uzņemti līdz 30 dalībniekiem no Latvijas un kaimiņvalstīm (Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas). Dalība nometnē ir bez maksas.

 

Plašāka informācija par vasaras skolu — ISSP mājaslapā.

 

Projektu atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā.