Dzīvojamā māja Kāpu ielā. Foto — Gundars Ūķis

Šogad pirmo reizi piešķirs Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvu, kas atzīmēs iepriekšējā gadā viskvalitatīvāk atjaunotās, restaurētās un pārbūvētās kultūrvēsturiskās ēkas Jūrmalā. Konkursu pašvaldība dibinājusi, lai veicinātu pilsētas unikālās arhitektūras atjaunošanu un izteiktu atzinību ēku īpašniekiem par ieguldījumu pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Ziņas Fold 10. jūnijs, 2022

No 2021. gadā ekspluatācijā nodotajām trīsdesmit divām vēsturiskajām ēkām tika izvirzīti piecpadsmit kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, ko tālāk vērtēja žūrijas komisija, izvēloties piecus finālistus. Profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir arhitekti un kultūras mantojuma speciālisti, vadījās pēc vairākiem kritērijiem, izvērtējot kultūrvēsturiskās substances klātbūtni, konstruktīvo un dekoratīvo būvelementu kopumu sabalansētību un to, kā ēkas iekļaujas apkārtējā vidē.

 

«Ar šo balvu vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību Jūrmalas unikālajam arhitektūras mantojumam, izcelt to kā vērtību, lai vēsturiskās apbūves saglabāšana kļūtu ne vien par pienākumu, bet arī laikmetīgu tendenci. Balvas finālisti pierāda, ka restaurēt un pārbūvēt var arī kvalitatīvi un mūsdienīgi, nezaudējot īpašo kultūrvēsturisko substanci un iekļaujoties vides kontekstā. Mūsu mērķis ir, lai šī balva kļūst par kvalitātes standartu un arvien vairāk Jūrmalas ēku saimnieku vēlētos sasniegt augstāko latiņu,» atklāj Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs Gundars Ūķis.

Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas 2022 finālisti

Dzīvojamā māja Kaudzīšu ielā, arhitekts Jānis Viziņš

Koka dzīvojamā māja ar Jūrmalas apbūvei raksturīgo drempeļstāvu jeb zemo bēniņu stāvu un plaši stiklotajām verandām atbilst kultūrvēsturiski vērtīgas, saglabājamas būves statusam. Restaurācijas procesā atjaunota lielākā daļa oriģinālo detaļu, kā arī saglabāta ēkas planku — biezu un platu dēļu — sienu konstrukcija, kas šodien kalpo kā akcents, stāstot par mājas seno būvvēsturi.

Dzīvojamā māja Bulduru prospektā, arhitekts Andris Bērziņš

20. gadsimta 30. gados tolaik modernajā funkcionālisma stilā būvētā ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pārbūves laikā likvidētas nekvalitatīvās vēlāko gadu pārbūves un ēkas apjoms atjaunots vēsturiskajā veidolā, precīzi saglabājot funkcionālisma stila arhitektūrai raksturīgo kompozīciju un proporcionalitāti.

Dzīvojamā māja Kāpu ielā, arhitekts Gatis Gavars

20. gadsimta pirmajā ceturksnī celtajai koka vasarnīcai ir izteiksmīgs, Jūrmalas apbūvei salīdzinoši neraksturīgs būvapjoms. Atjaunošanas un pārbūves procesā precīzi saglabāta apjoma un fasāžu uzbūve un kompozīcija, ko izdevies veiksmīgi savienot ar laikmetīgās arhitektūras formām, harmoniski iekļaujoties pilsētbūvnieciskajā kontekstā.

Dzīvojamā māja Vidus prospektā, arhitekti Kārlis Alksnis, Gundega Martirova un Daina Krieviņa

Kokgriezumiem bagātīgi dekorētā ēka, kas celta 20. gadsimta sākumā, ir raksturīgs Jūrmalas vēsturiskās apbūves piemērs. Ēkas fasāžu apdares būvdetaļu klāsts — aplodas, logu slēģi, jumtgales savilces, profilētas starpstāvu dzegas, kronšteini un aplikatīvie elementi — saglabāts un atjaunots labā kvalitātē.

Dzīvojamā māja Konkordijas ielā, arhitekte Dzintra Putniņa

Dzīvojamā māja, kuras apjoms ar stūra torņa izbūvi liecina par jūgendstila ietekmi, ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka atjaunota tās vēsturiskajā veidolā — saglabāta vaļējā veranda, fasāžu apdares dekoratīvās būvdetaļas un logu risinājums. Īpaši izceļams atjaunoto dekoratīvo detaļu, un kokgriezumu smalkums, kā arī vaļējā veranda ar arkveida ailām un tornīša izpildījums.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā 2022. gada rudenī.