Foto no konkursa materiāliem

Līdz 20. jūlijam pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš metu konkursam Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietai Rīgā, Priedaines ielā 20. Konkursa mērķis ir iegūt pārdomātus un ainaviski, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgus metus piemiņas vietai un parkam Anniņmuižas ielas posmā starp Paula Lejiņa ielu un Apuzes ielu.

Ziņas Fold 10. jūnijs, 2022

Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona, vai personu apvienība, kura iesniedz konkursa nolikumam un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu metu un ir spējīga to īstenot. Lai konkursa dalībnieks varētu kvalitatīvi izstrādāt metu, tam savā komandā jāiesaista sertificēts arhitekts, ainavu arhitekts un mākslinieks ar tēlnieka, dizainera vai līdzvērtīgu specializāciju. Konkursa balvu fonds ir 9500 eiro, savukārt būvprojekta izstrādei tiks atvēlēti 75 000 eiro, bet būvniecībai — līdz 500 tūkstošiem eiro.

 

Konkursa žūrija pretendentu iesniegtos metu piedāvājumus vērtēs pēc vairākiem būtiskiem kritērijiem — piedāvājuma atbilstības konkursa mērķim un priekšmetam, mākslinieciskās vērtības, oriģinalitātes un telpiskās kompozīcijas kvalitātes, iekļaušanās pilsētvidē, kā arī piedāvātās materiālu koncepcijas. Metus vērtēs arī Rīgas pilsētas galvenā ainavu arhitekte Indra Purs, Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, arhitekts Rudolfs Dainis Šmits, arhitekts un pilsētplānotājs Gvido Princis, Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvis, tēlnieks Egons Perševics, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve, arhitekte Inese Maurāne, biedrības «Urban Institute» pārstāvis, sociālais un kultūras plānotājs un urbānists Jonass Bīhels (Jonas Büchel), kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja Lolita Sarma. Konkursa žūrijā piedalās arī biedrības «Zolitūde 21.11.» pārstāve Aleksandra Fedutina un Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības «Riga Annenhof» pārstāvis Rūdolfs Golubovs.

 

Plašāka informācija par metu konkursu — Elektronisko iepirkumu sistēmā.