Ilustrācija — FOLD

Radošo inovāciju laboratorija aicina kultūras un radošo nozaru profesionāļus pieteikties atbalstam, lai izstrādātu un testētu novatoriskus digitālos risinājumus, kuriem ir potenciāls ilgtermiņā pozitīvi ietekmēt šīs sfēras, veicinot to konkurētspēju, redzamību, pieejamību un daudzveidību, kā arī attīstot zaļākas pieejas un aprites ekonomikas principus. Pieteikties grantam iespējams līdz 7. septembrim.

Atbalsts Fold 6. jūnijs, 2022

Radošo inovāciju laboratorijas programma veicina novatorisku risinājumu, piemēram, rīku, modeļu un metodoloģiju, veidošanu, ko var izmantot audiovizuālajā sektorā un vismaz vēl vienā citā radošajā vai kultūras nozarē. Risinājumiem jābūt viegli atkārtojamiem un ar tirgus potenciālu. Projektam nav obligāti jābūt tieši attiecināmam uz audiovizuālo nozari, bet gan tādam, ko šajā nozarē var viegli izmantot.

 

Radošo inovāciju laboratorijā jau otro gadu ir aktuālas divas tēmas — dabai draudzīgāka pieeja, kā arī inovatīvi izglītības rīki, lai risinātu sabiedrībai būtiskas tēmas, piemēram, dezinformāciju. Programmas mērķis ir veicināt dzīves cikla domāšanu un veicināt ilgtspējīgāku un iekļaujošāku dzīves vidi un dzīvesveidu. Radošo inovāciju laboratorija pulcēs dalībniekus no dažādām kultūras un radošajām nozarēm, lai izstrādātu un pārbaudītu inovatīvus risinājumus aprites ekonomikai. Šajos risinājumos jāapvieno ilgtspēja, iekļaujoša pieeja un estētika, tiem jābūt izmantojamiem dažādās nozarēs un jāsniedz iespējai mainīt sabiedrības paradumus.

 

Gaidāmie rezultāti:

  • uzlabot Eiropas audiovizuālo un citu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, izmantojot starpnozaru sadarbību,
  • veicināt zaļāku pieeju Eiropas audiovizuālajā un citās kultūras un radošajās nozarēs, izmantojot starpnozaru sadarbību,
  • veicināt zināšanu pārnesi starp dažādām radošo industriju nozarēm,
  • palielināt Eiropā veidota satura redzamību, pieejamību un daudzveidību digitālajā laikmetā,
  • uzlabot biznesa modeļus un datu izmantošanu,
  • palielināt Eiropā veidota satura potenciālo auditoriju digitālajā laikmetā.

 

Iesniegt pieteikumus atbalstam programmā var juridiskas personas. Pieteikšanās termiņš — 7. septembris. Plašāka informācija par Radošo inovāciju laboratoriju — Eiropas Komisijas mājaslapā.