Attēlā — Siguldas novada logo

Siguldas novada Kultūras centrs izsludina pirmo Siguldas novada radošās rezidences konkursu, kurā ar kopīgu projektu aicināti pieteikties literāru tekstu autori un ilustratori. Rezidence paredzēta divu nedēļu radošam darbam. Pieteikties iespējams līdz 30. jūnijam.

Atbalsts Fold 7. jūnijs, 2022

Siguldas novada radošās rezidences programmu 2021. gada decembrī atklāja multimediju mākslinieku apvienība «Orbīta», pavadot Siguldā nedēļu, kuras laikā tapa video albums dzejas un skaņu performancei «Motopoiesis». Šogad rezidences programmā paredzēts viens atklātais konkurss, kura mērķis ir atbalstīt un veicināt literāru tekstu autoru un ilustratoru radošo kopdarbu.

 

Rezidence nodrošina dzīves un darba vietu divu nedēļu radošajam darbam, kā arī radošo stipendiju 350 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas katram rezidentam. Rezidences laikā konkursa uzvarētāji tiks aicināti piedalīties izglītības programmā, kas paredz divas radošās darbnīcas novada izglītības iestādēs.

 

Lai pieteiktos rezidencei, interesentiem līdz 30. jūnijam jāiesniedz savs pieteikums — aizpildīta anketa, teksta paraugs (1–3 A4 lapas) un ilustrāciju paraugs (3 ilustrācijas). Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, sūtot uz e–pasta adresi kultura@sigulda.lv ar norādi «Siguldas novada radošā rezidence», gan pa pastu vai personīgi Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10, Siguldā, pieteikumu ievietojot aizlīmētā aploksnē ar norādi «Siguldas novada radošā rezidence».

 

Iesniegtos pieteikumus izskatīs Siguldas novada Kultūras centra izveidota komisija. Par rezultātiem izstāžu pieteicēji tiks informēti, atbildes vēstuli sūtot uz pieteikumā norādīto adresi, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Plašāka informācija par Siguldas novada radošās rezidences konkursu — Siguldas pašvaldības mājaslapā.

 

Siguldas novada radošā rezidence ir viena no Siguldas novada pašvaldības iniciatīvām ceļā uz lielāku mērķi — literatūras radīšanas un lasīšanas veicināšanu. Rezidences programma atbalsta radošo procesu, īpašu uzmanību veltot radošajam kopdarbam, organizē rezidences izglītības programmu, iesaistot novada izglītības iestādes un vietējo kopienu, kā arī pastiprina laikmetīgās kultūras ietekmi Siguldas novadā.