Publicitātes attēls

No 30. jūnija līdz 2. septembrim Rīgā jau otro reizi norisināsies pilsētvides mobilitātes inkubators «Urban Mobility Incubator». Inkubācijas programmas mērķis ir veicināt mobilitātes risinājumu pilnveidi un testēšanu, atbalstot jaunuzņēmumus un attīstības stadijā esošas komandas, kas tiecas uzlabot Rīgas mobilitāti. Dalībniekiem tiks sniegtas konsultācijas, lekcijas un darba sesijas pie nozares ekspertiem. Pieteikšanās līdz 17. jūnijam.

Ziņas Fold 15. jūnijs, 2022

Pagājušā gada inkubatorā tika dibināti seši jaunuzņēmumi, kas radīja risinājumus mikromobilitātei un videi draudzīgam transportam laukos. Šogad «Urban Mobility Incubator» pievēršas pilsētām. Eiropas Savienībā mobilitāte pilsētās rada 40% no visām autotransporta radītajām oglekļa dioksīda emisijām un līdz 70% no citām transporta radītajām piesārņojošajām vielām. Veicinot inovāciju attīstību pilsētu mobilitātē, iespējams uzlabot pilsētnieku dzīves kvalitāti un tuvoties klimata mērķu sasniegšanai. Pilsētvides mobilitātes inkubators aicina dalībniekus risināt aktuālus izaicinājumus mobilitātes jomā, pievēršoties piesārņojuma samazināšanai, aktīvajai un nākotnes mobilitātei, enerģētikai un sabiedriskajam transportam.

 

Inkubatorā bez maksas tiks uzņemtas 6 līdz 10 komandas. Programma ir atvērta gan komandām agrīnā attīstības stadijā, gan jaunuzņēmumiem, kas meklē iespēju pārbaudīt un ieviest savus produktus reālos pilsētvides apstākļos. Inkubatora programma finansiāli atbalstīs mobilitātes risinājumu pilotēšanu Rīgā, kā arī dalībniekiem piedāvās mentoringa sesijas kopā ar nozares ekspertiem, lekcijas par klientu piesaisti, mārketingu un prototipēšanu, kā arī darba sesijas, kuras ļaus iegūtās zināšanas pārbaudīt praksē. Inkubatoram iespējams pieteikties līdz 17. jūnijam. Sīkāka informācija par pasākuma norisi pieejama inkubatora mājaslapā.

 

«Urban Mobility Incubator» atbalsta Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts un organizē inovāciju kustība «Vefresh» kopā Rīgas domi un Rīgas Tehnisko universitāti.