Foto — Madara Gritāne

Pielāgojot 1938. gadā būvētu ražošanas ēku alus darītavas un bāra vajadzībām, arhitektūras un dizaina birojs «Sampling» akcentējis ēkas daudzos vēsturiskos uzslāņojumus, piešķirot tiem mūsdienīgu ietvaru. Tādējādi arhitekti ne vien izrādījuši cieņu ēkas pagātnei, bet piedāvā ilgtspējīgu pieeju ēku pārbūvei, atbildot arī nākotnes izaicinājumiem.

Ziņas Fold 11. jūlijs, 2022

Brūža «Manufaktūra» projekta koncepcijas pamatā ir «Sampling» vēlme izcelt šīs necilās ēkas ilgo mūžu un vairākkārt dažādos laika periodos piedzīvotās pārbūves. Rezultātā atšķirīgās būvniecības pieejas un paņēmieni apvienoti, veidojot jaunu, laikmetīgu uzslāņojumu, kas kārtējo reizi piemēro ēku citam izmantošanas veidam. Projekta autori norāda, ka ēkas vizuālais tēls iecerēts kā ilgtspējas, adaptācijas un atkārtotas izmantošanas manifestācija. Pārbūves projekts ietver arī iekštelpu dizainu, kurā izmantotas iepriekš lietotas mēbeles, kā arī izgatavotas jaunas, izmantojot ēkā un tās teritorijā atrodamus materiālus.

 

«Manufaktūra» atrodas kvartālā, kas vēsturiski bijis atvēlēts ražošanai, bet šobrīd pamazām veidojas par atvērtu, sabiedrisku apkaimes centru ar mazumtirdzniecības, darījumu un kultūras funkcijām. Arhitekti atklāj, ka brūža izbūves kontekstā bija ļoti būtiski atvērt šo teritoriju un integrēt apkārtējā pilsētvidē, nojaucot žogu gar Mārkalnes ielu un izveidojot aicinošu labiekārtojumu. Apzaļumojumam izvēlēti augi, kas vizuāli atgādina labības lauku, rosinot asociācijas ar alus izejvielām. Gan ēkas fasādes, gan labiekārtojuma dizains veidots ar cieņpilnu attieksmi pret apkārtējās vides un apbūves raksturu, kas mērķtiecīgi saglabāts un spēcināts. «Pārbūves estētika palīdz veidot lietotāju attiecības ar vietas pagātni un identitāti, kā arī piešķir vērtību industriālās arhitektūras mantojumam, kam nav vēsturiska kultūras pieminekļa statuss,» stāsta «Sampling» vadošā arhitekte Liene Jākobsone.

Ēkas funkcionālais plānojums veidots, pēc iespējas saglabājot un izmantojot esošo telpu struktūru. Bāra apmeklētāju zāle izvietota ēkas daļā ar dubulto augstumu, kurā izbūvēta platforma otrā stāva līmenī ar izeju uz jumta terasi. Daļa terases turpinās uz jaunas betona konstrukcijas, kas vienlaikus veido arī pajumti virs bāra ieejas. Alusdarītavas telpās un bāra ieejas zonā izņemts starpstāvu pārsegums, saglabājot vien tā nesošo konstrukciju — koka sijas. Visu minēto transformāciju rezultātā ēka kļuvusi «caurredzama» — izveidotas jaunas skatu līnijas un perspektīvas, kas vizuāli savieno dažādos līmeņos esošas atšķirīgu funkciju telpas. Otrajā stāvā plānotas telpas administrācijai, kā arī dažādiem publiskiem sarīkojumiem, piemēram, alus degustācijai, un no tām paveras skats uz alus brūvēšanas iekārtām.

 

Nozīmīgs vadmotīvs brūža projektā ir ilgtspēja, kas atklājas dažādos aspektos. Domāts par ēkas, tās plānojuma struktūras un vizuālā veidola saglabāšanu, tajā ietverot vēstījumu par jaunu vērtību paradigmu. Būtiska ir arī ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana, kas īstenota, gan pielāgojot atkārtotai izmantošanai esošo būvmasu, gan iekļaujot interjerā iepriekš lietotas un no apkārtnē atrodamiem materiāliem izgatavotas mēbeles. Visbeidzot, būvniecībā izmantoti materiāli, kas paši par sevi ir ilgmūžīgi, turklāt tiem nav nepieciešama apdare ne praktisku, ne estētisku apsvērumu dēļ.

 

«Sampling» veidotais brūzis «Manufaktūra» ir viens no Latvijas Arhitektūras gada balvai iesniegtajiem projektiem.