Ilustrācija — FOLD

Sākusies pieteikšanās šī gada trešajam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursam deviņās kultūras nozarēs, kā arī mērķprogrammas «Latviešu oriģinālmūzika» un programmas «Latvijas skolas soma» satura radīšanas konkursos. Iesniegt projektus finansējuma saņemšanai iespējams līdz 23. septembrim.

Atbalsts Fold 1. septembris, 2022

Lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību, VKKF organizē regulārus kultūras projektu konkursus. To mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu, finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā, veicināt starptautisku sakaru attīstību un Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē, kā arī sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai.

 

Šī gada trešajam VKKF projektu konkursam var iesniegt ieceres deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas, Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarēs. Konkursā pieejamais kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,4 miljoni eiro. VKKF aicina projektu iesniedzējus pievērst uzmanību izmaiņām konkursa nolikumā.

 

Pieteikšanās atvērta arī mērķprogrammas «Latviešu oriģinālmūzika» projektu konkursā, kura finansējums šajā kārtā ir 65 914 eiro. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

 

Lai papildinātu bērnu un jauniešu auditorijai domātu mākslinieciski augstvērtīgu kultūras norišu piedāvājumu programmā «Latvijas skolas soma», VKKF aicina mākslas un kultūras profesionāļus iesniegt pieteikumus, lai saņemtu finansējumu «Latvijas skolas somas» satura veidošanai. Plānots atbalstīt gan klātienes, gan digitālu profesionālās mākslas un kultūras norišu radīšanu, kas palīdzēs skolēniem veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm. Mērķprogrammas finansējumam paredzēti 100 000 eiro.

 

Pieteikumus izsludinātajos konkursos iespējams iesniegt līdz 23. septembrim. Vairāk par projektu iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem — VKKF mājaslapā.