Publicitātes foto

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē (RTU AF) līdz 16. decembrim skatāma izstāde, kas ir veltījums arhitektam un ilggadējam RTU mācībspēkam Ivaram Strautmanim (1932–2017) viņa 90. gadskārtā. Izstādē aplūkojams Strautmaņa radošais mantojums, kas atspoguļo viņa plašo interešu spektru.

Ziņas Fold 18. oktobris, 2022

Ivars Strautmanis bija arhitekts, pilsētbūvnieks, arhitektūras teorētiķis, pedagogs, sabiedriskais darbinieks un mecenāts, kurš domāja un strādāja visdažādākajos vides mērogos un problemātikā. Profesionālās darbības laikā tika izstrādāti gan vērienīgi pilsētbūvnieciski priekšlikumi, gan dzīvojamo un sabiedrisko ēku projekti, gan arī vides dizaina objekti. Sadarbībā ar kolēģiem Strautmanis piedalījies vietējos un starptautiskos arhitektūras ideju konkursos, un plašu profesionālo atzinību viņš guvis kā Salaspils memoriālā ansambļa līdzautors.

 

Līdzās arhitekta praksei Ivaru Strautmani vienmēr interesējusi arhitektūras teorija un māksla. Profesors ir veicis pētījumus arhitekta veidotās telpiskās uztveres laukā, kā arī izveidojis teorētiskās pamatnostādnes arhitektūras un tēlniecības sintēzē memoriālo ansambļu projektēšanā. Ivaru Strautmani pazina arī kā talantīgu grafiķi, kura rokraksts izceļas ar lakoniskām līnijām un izteiksmīgām perspektīvām. Būdams smalks vērotājs, Ivars Strautmanis savos darbos niansēti dokumentējis šķietami ikdienišķas ainas un iespaidus par apkārt notiekošo. Viņš atzinis, ka gan arhitektam, gan māksliniekam ir svarīgi saglabāt spēju uz vienu un to pašu lietu paskatīties no dažādiem skatpunktiem.

Arhitektūras studentus profesors Strautmanis aicināja domāt konceptuāli, izvirzīt un cauri projekta līkločiem noturēt skaidru galveno ideju, redzēt pāri fragmentētu problēmu mezgliem un sasniegt mērķi — mūsdienīgu, harmonisku, mākslinieciski augstvērtīgu telpisko vidi. Strautmaņa pārliecība par arhitekta darba nozīmīgumu, profesionālā aizrautība un novitātes meklējumi ir guvuši turpinājumu viņa skolniekos, no kuriem daudzi ir kļuvuši par ievērojamiem savas profesijas pārstāvjiem. Strautmanis bija gatavs arī materiāli atbalstīt jauno kolēģu izaugsmes centienus, un reizi gadā vienam RTU Arhitektūras fakultātes diplomandam tiek piešķirta Strautmaņa iedibinātā Latvijas Reģionālās arhitektūras prēmija.

 

Izstādē eksponēts Ivara Strautmaņa radošais mantojums — skices, projekti, akvareļi, grafikas, grāmatas un citi materiāli no Latvijas Arhitektūras muzeja krājuma, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, kā arī Strautmaņa ģimenes — meitas Baibas Strautmanes un radinieka Roberta Griškevica — arhīva.

 

Ivaram Strautmanim veltītā izstāde aplūkojama Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 līdz 16. decembrim.

 

Izstādes darba grupas vadītāja — RTU Arhitektūras fakultātes zinātņu prodekāne, profesore Sandra Treija, projekta vadītāja un izstādes kuratore — Velta Holcmane, izstādes iekārtojums un grafiskais dizains — RTU Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedras lektori Uģis Bērziņš un Elīna Elere, video montāža — RTU Mediju centrs, Olga Mihailova. Izstāde tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.