Izstāde «Rihards Zariņš (1869–1939). Ko Latvijas meži šalc» Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā zālē (2020). Foto — Valters Lācis

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) izsludina atklātu izstāžu projektu konkursu, aicinot māksliniekus, dizainerus un izstāžu kuratorus iesniegt savus priekšlikumus izstādēm, ko iesniedzēji 2024. īstenotu LNMM vai Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Pieteikties konkursam iespējams līdz 30. novembrim.

Ziņas Fold 12. oktobris, 2022

LNMM izsludinātā konkursa mērķis ir veidot kvalitatīvu un ilgtspējīgu izstāžu piedāvājumu, lai sabiedrībai būtu pieejamas gan mākslas vēstures izpētei un interpretācijai veltītas izstādes, gan atspoguļoti aktuālie procesi vizuālajā mākslā, dekoratīvajā mākslā un dizainā.

 

Projektu konkursā var pieteikt personālizstādes, mākslinieku grupu izstādes un kuratoru veidotas mākslas izstādes, un priekšlikumus var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Pieteikumā jāiekļauj izstādes apraksts un konceptuālās idejas izklāsts, ziņas par kolekcijām, no kurām izstādes eksponāti tiks atlasīti, informācija par plānoto eksponēšanas veidu un izstādei nepieciešamo aprīkojumu, komandas dalībnieku CV, provizoriskā projekta izmaksu tāme un projekta pieteicēja apliecinājums, ka viņš garantē nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti projekta realizācijai. Pieteicēji var iekļaut pēc saviem ieskatiem nepieciešamos vizuālos materiālus — foto, video, ekspozīcijas iekārtojuma skices, rasējumus, vizualizācijas u.c.) —, kas palīdzētu labāk izprast izstādes ieceri.

 

Konkursā tiks izraudzīti ne mazāk kā divi projekti, kas 2024. gadā tiks realizēti Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Lielajā zālē, un vismaz viens projekts, kas tiks īstenots LNMM galvenās ēkas Lielajā izstāžu zālē. Pieteikumus vērtēs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Zinātniskās padomes apstiprināta Konkursa komisija — LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde–Upeniece, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, LNMM kolekciju un izpētes nodaļas «Arsenāls» vadītāja Elita Ansone, LNMM Ārzemju mākslas departamenta vadītājas vietniece, izstāžu kuratore Vita Birzaka, mākslas teorētiķe un izstāžu kuratore Helēna Demakova, māksliniece Sandra Krastiņa, kā arī filozofs Jānis Taurens. Konkursa rezultāti tiks izsludināti līdz 2023. gada 31. janvārim.

 

Pieteikumus konkursam iespējams iesniegt līdz 30. novembrim. Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams LNMM mājaslapā.