Publicitātes foto

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) līdz 12. decembrim aicina iesniegt piedāvājumus latviešu vēsturisko zemju vizuālajai identitātei. Konkursa uzvarētājs saņems 3500 eiro naudas balvu.

Ziņas Fold 22. novembris, 2022

2021. gadā tika pieņemts Latviešu vēsturisko zemju likums, kura mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai un nodrošināt to saglabāšanu un attīstību.

 

Latviešu vēsturisko zemju vizuālās identitātes izstrādes konkursā var piedalīties jebkura pilngadīga fiziska vai juridiska persona vai personu grupa. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikuma anketa, logotipa mākslinieciskā risinājuma skice, skaidrojums par vizuālās identitātes vēstījumu, kā arī izmaksu aprēķins vizuālās identitātes izstrādes pabeigšanai. Konkursam var iesniegt arī vizuālās identitātes koncepciju vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas. Svarīga ir latviešu vēsturisko zemju logotipa praktiskā pielietojamība dažādos formātos un pielāgojamība dažādām vajadzībām, identitātes vēstījums, kā arī logotipa uztveramība un skaidrība.

 

Dalībnieku piedāvājumus izvērtēs LNKC veidota komisija. Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 3500 eiro apmērā. Tālāk LNKC ar uzvarētāju slēgs vienošanos par Latviešu vēsturisko zemju vizuālās identitātes izstrādi.

 

Piedāvajums identitātes izstrādei jāiesniedz līdz 2. decembra plkst. 9.00, nosūtot to elektroniski uz e–pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv. Ar detalizētu informāciju par konkursa norisi, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formātu iespējams iepazīties konkursa nolikumā, kas pieejams LNKC mājaslapā.