Foto no Ruckas mākslas fonda arhīva

Cēsu novada pašvaldība aicina radošās organizācijas piedalīties konkursā par Ruckas muižas kompleksa Cēsīs bezatlīdzības lietošanas tiesībām uz desmit gadiem. Konkursam līdz nākamā gada 8. janvārim var pieteikties biedrības, nodibinājumi un citas juridiskas personas, kas saņēmušas sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statusu.

Atbalsts Fold 7. decembris, 2022

Turpmākajam Ruckas muižas apsaimniekotājam jānodrošina rezidēšanas iespējas kultūras, tūrisma, vides, aprites ekonomikas un radošo industriju jomās, kā arī jāorganizē kultūras un izglītojoši pasākumi. Ruckas muižā turpmākos desmit gadus jānodrošina darbnīcu, vasaras skolu, kā arī starptautisku projektu norise.

 

Muižas teritorija atrodas Cēsu pilsētā starp Piebalgas, Lapsu un Vaives ielu. Kopējā muižas kompleksa platība, ieskaitot muižas ēku, saimnieciskās palīgbūves un parku, ir 7,4 hektāri. Konkursa uzvarētājam Ruckas muižas ēkas uzturēšanā un apsaimniekošanā jāievēro aprites ekonomikas un bezatkritumu dzīvesveida principi, kā arī «Jaunā Eiropas Bauhaus» iniciatīvas pamatnostādnes.

 

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs īpaši šim konkursam izveidota komisija. Līgums ar komisijas izvēlēto pretendentu tiks noslēgts ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. oktobrim. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.

 

Līdz 2023. gada septembrim Ruckas muižas ēka un apkārtējā teritorija turpinās darboties kā mākslas rezidenču centrs, kas ir vienīgā šāda veida organizācija Vidzemē. Savukārt muižas parks patlaban tiek izmantos nelielām kultūras jomas iniciatīvām vai publisko pasākumu rīkošanai.

Par Ruckas muižu

Ruckas muiža pirmo reizi rakstos minēta 1577. gadā kā daļa no Cēsu birģermeistaram Sebastianam Detmeram piederošās zemes. Ruckas muižas pašreizējās ēkas celtas 18. gadsimtā un tikušas vairākkārt pārbūvētas laikā līdz 1960. gadiem. Muižas nosaukums cēlies no poļu muižnieka Rucka uzvārda (Rutzky — poļu val.), kurš savā īpašumā muižu ieguva 1584. gadā. Pirmā pasaules kara laikā muižas ēkās izvietoja Krievijas Impērijas armijas lazareti. Pēc tam, kad muiža nonāca Latvijas valsts īpašumā, tur iekārtoja Latvijas dzelzceļa 3. iecirkni, bet vēlāk — dzelzceļnieku bērnu sanatoriju. Pēc Otrā pasaules kara muižā atradās tuberkulozes slimnīca «Rucka», kas pārtrauca darbību 2005. gadā. Sešus gadus vēlāk muižas ēka un parks no Veselības ministrijas nonāca Cēsu pašvaldības valdījumā. 2013. gadā ēka tika nodota desmit gadu bezatlīdzības lietošanā biedrībai «Elm Media» (vēlāk — Ruckas mākslas fonds), kas izveidoja Ruckas mākslas rezidenču centru. Ruckas muižas apbūve ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.