Attēls — «City to Sea»

Līdz nākamā gada 13. janvārim notiek dalībnieku uzņemšana akcelerācijas programmā «City to Sea», ko īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centru un atvērto inovāciju kustību «Vefresh». Akcelerācijas programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu attīstību mobilitātes un ūdens jomā, nodrošinot iespēju testēt izstrādāto ideju dzīvotspēju reālos apstākļos.

Atbalsts Fold 7. decembris, 2022

Dalībai akcelerācijas programmā «City to Sea» aicinātas pieteikties komandas — ideju autori, pētnieki un citi entuziasti —, kā arī jaunuzņēmumi, kas mobilitātes un ūdens jomā attīsta biznesa risinājumus ar eksporta potenciālu un kuriem ir prototipa iestrādnes.

 

Programmas dalībnieki strādās divās tematiskajās grupās — mobilitātes jomā komandas aicinātas attīstīt ērtus, pieejamus un videi draudzīgus pārvietošanās risinājumus, savukārt ūdens inovācijas jomas komandas fokusēsies uz vides aizsardzības, ostu digitālo transformāciju, pārtikas ilgtspējas un citu «zilās ekonomikas» problēmjautājumu risināšanu.

 

Lai palīdzētu komandām sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu, tām tiks piedāvātas individuālas mentoringa sesijas, ekspertu konsultācijas, lekcijas un līdz pat 12 000 eiro liels atbalsts un aprīkojums prototipēšanai, kā arī izstrādāto risinājumu testēšanai to reālajā darbības vidē, sadarbojoties ar Rīgas domi, RTU un citiem partneriem.

 

Dalībnieku skaits programmā ir ierobežots, kopumā tiks uzņemtas sešpadsmit komandas, no kurām puse darbosies mobilitātes virzienā, otra puse — ūdens inovāciju jomā. Akcelerācijas programma «City to Sea» norisināsies hibrīdā formātā, proti, apmācību iespējas tiks nodrošinātas arī attālināti, taču risinājumu prototipēšana un pilotēšana tiks īstenota klātienē. Programma ilgs no nākamā gada 23. janvāra līdz 15. jūlijam. Programmas darba valoda — angļu.

 

Akcelerācijas programma ir turpinājums iepriekš īstenotajiem hakatoniem «City to Sea», kuros attīstītas inovatīvas akvakultūru un mobilitāti veicinošas risinājumu koncepcijas. Jaunā programma palīdzēs novatoriskas idejas attīstīt augstākā līmenī, pārvērst tās produktos un tuvināt ieviešanai tirgū.

 

Pieteikšanās atvērta līdz 2023. gada 13. janvārim. Plašāka informācija par akcelerācijas programmu un pieteikšanos — «City to Sea» mājaslapā.