Publicitātes attēls

Līdz 2023. gada 31. janvārim ir atvērta pieteikšanās «Jaunā Eiropas Bauhaus» balvas 2023. gada konkursam. Balvai var pieteikt pabeigtus un iesāktus projektus četrās kategorijās trīs tematiskajās sadaļās, no kurām viena — par izglītību un mācīšanos — ir šī gada jaunums.

Ziņas Fold 14. decembris, 2022

«Jaunā Eiropas Bauhaus» balva tiek rīkota jau trešo gadu, lai mudinātu eiropiešus radīt un īstenot idejas ilgtspējīgai un iekļaujošai nākotnei. Veidojot tiltus starp dažādām vidēm, izmantojot starpdisciplīnu pieeju un balstoties uz līdzdalību visos līmeņos, «Jaunas Eiropas Bauhaus» ir kustība, kas stimulē sabiedrības pārveidi saskaņā ar trim nešķiramām vērtībām:

  • ilgtspēju — no klimata mērķiem līdz apritīgumam, nulles piesārņojumam un biodaudzveidībai;
  • iekļaušanu — no daudzveidības pienācīgas novērtēšanas līdz piekļūstamības un cenas pieņemamības garantēšanai;
  • estētiku un cilvēku pieredzes kvalitāti, izmantojot dizainu, pozitīvas emocijas un ieguvumus, ko sniedz kultūra.

Četras kategorijas

Balvai var pieteikt pabeigtus un iesāktus projektus un idejas četrās kategorijās, kas balstītas uz «Jaunā Eiropas Bauhaus» tematiskajām pārveides asīm:

  • atjaunot saikni ar dabu;
  • atgūt piederības sajūtu;
  • dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk;
  • ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

Visiem pieteikumiem ir jāatspoguļo «Jaunā Eiropas Bauhaus» vērtības — ilgtspēja, iekļaušana un estētika vai pieredzes kvalitāte —, vienlaikus nodrošinot to, ka vietējo kopienu līdzdalība un redzējums ir procesa centrā.

Trīs konkursa sadaļas

Katrā no četrām kategorijām ir trīs paralēlas konkursa sadaļas:

  • «Jaunā Eiropas Bauhaus» čempioni — var iesniegt pabeigtus projektus ar skaidriem un pozitīviem rezultātiem;
  • «Jaunā Eiropas Bauhaus» uzlecošās zvaigznes» — var iesniegt koncepcijas dažādos izstrādes posmos, sākot no idejām agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem.
  • «Jaunā Eiropas Bauhaus» izglītības čempioni — var iesniegt iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību un mācīšanos, tie var būt gan pabeigti projekti, gan iniciatīvas ar minimālu gatavības līmeni.

 

Pieteikumus vērtēs ekspertu žūrija, kas katrā kategorijā un katrā sadaļā izvēlēsies vienu uzvarētāju — kopā divpadsmit laureātus. Katrā no trim sadaļām publikas balsojumā tiks noteikts viens papildu uzvarētājs. Visi piecpadsmit laureāti saņems naudas balvu — «Jaunā Eiropas Bauhaus» čempioni un «Jaunā Eiropas Bauhaus» izglītības čempioni saņems 30 000 eiro, savukārt «Jaunā Eiropas Bauhaus» uzlecošās zvaigznes iegūs 15 000 eiro. Papildus naudas summai katrs balvas ieguvējs saņems arī Eiropas Komisijas nodrošināto komunikācijas paketi, piemēram, popularizēšanu Eiropas Komisijas sociālajos medijos un tīmekļa vietnēs, īsa videoklipa sagatavošanu un atbalstu projektu popularizēšanā.

 

Pieteikumi «Jaunā Eiropas «Bauhaus» konkursam jāiesniedz balvas platformā līdz 2023. gada 31. janvāra plkst. 19.00 pēc Centrāleiropas laika.

 

«Jaunais Eiropas Bauhaus» ir vides, ekonomikas un kultūras stratēģiskā iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Ikviens — arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pilsētas, reģioni, organizācijas, kopienas un indivīdi — ir aicināts piedalīties «Jaunā Eiropas Bauhaus» iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos, apmainītos zināšanām un izstrādātu kopīgus projektus.