Cēsu novada vizuālā identitāte — «Asketic»

Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra līdz 12. februārim aicina iesniegt piedāvājumus apvienotā Cēsu novada tūrisma vizuālajai identitātei. Konkursa mērķis ir iegūt autentisku, oriģinālu Cēsu novada tūrisma zīmola dizaina koncepciju, kas veicinātu novada atpazīstamību un atspoguļotu Cēsu novadu kā starptautiski konkurētspējīgu, kvalitatīvu tūrisma galamērķi ar labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

Ziņas Fold 27. janvāris, 2023

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas jaunajā Cēsu novadā apvienojušies septiņi novadi un divdesmit viens pagasts — no Amatas līdz Zosēnu pagastam —, saglabājot Cēsīm un Līgatnei pilsētas statusu. Līdz ar funkciju un iestāžu apvienošanu, nepieciešama arī vienota novada komunikācija, kuras pamatā ir kopīgs mērķis — veicināt novada tūrisma produktu eksportspēju.

 

Par konkursa vadmotīvu ticis izvēlēts moto «Cēsu novads pievelk», kas attīstīts no «Draugiem Group» radītā saukļa «Cēsis pievelk», ar kuru uzņēmums pērn uzsāka pilsētas skvēra labiekārtošanu. «Cēsu novads un Cēsis kā novada centrs pievelk ar savu dažādību un spēju pielāgoties katra tūrista individuālajām vajadzībām un vērtībām, ļaujot izpausties katrai novada unikālajai personībai. Sagaidām, ka arī vizuālā identitāte palīdzēs to izcelt,» stāsta Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras direktore Madara Lasmane.

 

Izstrādātajai vizuālajai identitātei jāsatur logotips, krāsu palete, burtveidolu saimes un to savstarpējais lietojums, kā arī identitātes lietojuma piemēri pilsētvidē, suvenīros, drukā, digitālajos materiālos, plakātos u.tml. Konkursam var iesniegt arī vizuālās identitātes konceptu vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas. Labākā priekšlikuma autors saņems atlīdzību 7000 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

 

Darbus vērtēs mārketinga un zīmolvedības speciālisti, teorētiķi, dizaineri, Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras pārstāvji. Konkurss ir atklāts un katrs pretendents tajā var iesniegt neierobežotu darbu skaitu. Termiņš — 12. februāris. Ar detalizētu informāciju par konkursa norisi, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formātu iespējams iepazīties Cēsu novada mājaslapā.

 

Cēsu novads teritorijas ziņā aizņem 2668,2 kvadrātkilometrus un tā administratīvais centrs ir Cēsis, kuras 2025. gadā kļūs par Latvijas kultūras galvaspilsētu. Cēsu novadu būtiski iezīmē tā atrašanās gleznainajā Gaujas Nacionālā parkā teritorijā, kur Gaujas upes krastus majestātiski rotā Devona laika smilšakmeņu iežu klintis un atsegumi, Vidzemes augstienes centrālās daļas Piebalgas pauguriene, kurā meklējama arī Gaujas izteka un augštece, kā arī Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu teritorija un vēsturiskās zemes. Cēsu novads ir bagāts ar kultūrvēsturisko, dabas, industriālo un militāro mantojumu. Šie faktori netieši pamato apgalvojumu par Cēsu novadu kā par vadošo līderi kultūrtūrismā Latvijā.