«Pašizolācijas krēsls» (2019) — Jānis Straupe. Foto — Jānis Straupe

No 28. janvāra līdz 26. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) notiks izstāde «Ne–lietas», kas pirmo reizi apvieno mākslinieka un dizainera Jāņa Straupes pēdējo divdesmit gadu radošos darbus, kā arī atklāj jaunās ieceres — vērienīgus skulpturālus un kinētiskus objektus.

Ziņas Fold 23. janvāris, 2023

Jāņa Straupes personālizstāde «Ne–lietas» izgaismo nesenu laikposmu Latvijas dizaina vēsturē, piedāvājot skatītājiem iepazīt vienu no visnepieradinātākajiem autoriem, kurš vēl padomju režīma strikto stilistisko nodalījumu vidē centās strādāt starpdisciplināri, pierādot, ka koktēlniecība un koks kā izejmateriāls spēj būt pārsteidzošs un mūsdienīgs. Jānis Straupe turpina aktīvi darboties eksperimentālajā dizainā un mākslā un līdz ar jauno ilgtspējas paradigmu ir kļuvis īpaši aktuāls šodienas kontekstā.

 

«Visu procesa laiku no idejas līdz realizācijai pavadu nepārtrauktās šaubās, ko vēl varētu uzlabot. Savas sajūtas esmu izpaudis dažādos it kā savstarpēji nesaistītos objektos, un tomēr dīvainā kārtā tie veido vienu veselumu. Jaunāko darbu izstādē vēlējos radīt nedaudz ačgārnu iespaidu — kā «Alisē Brīnumzemē»—, jo ikviena lieta satur sevī arī pretstatu, kas piešķir jēgu. Viss atrodas pastāvīgā kustībā un miera stāvoklis ir iluzors,» stāsta mākslinieks Jānis Straupe.

Jāņa Straupes darbiem raksturīgie pretstati un paradoksi atspoguļojas šajā izstādē, piemēram, darbs «Pašizolācijas krēsls» (2019) tapis kā ironisks komentārs — cietoksnis cilvēka iekšējai pasaulei. Lielizmēra skulptūra «Svārsts» (2022) vedina domāt par mūsdienu pasaules trauslumu, savukārt «Skorpions» ir simboliskas kāpnes, kas mēdz aizvest neceļos. Autors veidojis arī biogrāfiskas atsauces, piemēram, darbam «Balerīna» (2021) iedvesmu guvis, gatavojot Kārļa Johansona darbu maketus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, bet lodveida objekts «Acs» (2020) simbolizēmākslinieka skolotāja Jāņa Poļaka aci un tajā fragments no Straupes 1992. gada personālizstādes.

 

«Jānis Straupe savā daiļradē spēj apvienot apbrīnojamu amatniecības kvalitāti ar kompleksi inovatīvu radošo domāšanu, transformējot Latvijas amatniecības un dizaina praksē tik populāro un tradicionālo kokmateriālu oriģinālā, vēl neredzētā veidā. Varētu teikt, ka mākslinieks strādā robežjoslā starp tēlniecību un konceptuālo dizainu. Izstādē «Ne–lietas» apmeklētājs nesastaps funkcionālus dizaina priekšmetus — tās mērķis ir paplašināt iztēles un domas horizontus, rosināt paskatīties uz pasauli un lietām mums apkārt no cita redzes leņķa — kritiski, ironiski un romantiski,» uzsver izstādes kuratore Inese Baranovska.

 

Jāņa Straupes personālizstāde «Ne–lietas» Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apskatāma no 28. janvāra līdz 26. martam.

Par mākslinieku

 

Jānis Straupe (1962) mākslā ienāca 1980. gadu vidū — laikā, kad tā saucamo «lietišķo» disciplīnu pārstāvji sāka atkāpties no lietojamības un dekoratīvisma diktāta un vairāk reflektēt par «tīrās mākslas» virsuzdevumiem. Mākslinieks absolvēja vienu no tobrīd prestižākajām Latvijas mākslas skolām — Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (tagad Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) Koktēlniecības nodaļu. Pēc skolas Jānis Straupe sava skolotāja, izcilā meistara koktēlnieka Jāņa Poļaka vadībā pilnveidoja amata prasmes kombinātā «Māksla», kur tapa vērienīgi pasūtījumi sabiedriskajiem interjeriem. Vēlāk viņš nodibināja savu galdniecības uzņēmumu (1998), tomēr līdztekus funkcionāliem dizaina risinājumiem un pasūtījuma darbiem mākslinieku vienmēr ir aizrāvuši radošie eksperimenti un konceptuāls izteiksmes veids.

 

Ja agrīnajos darbos, kas tapuši 20. gadsimta 80. un 90. gados, vērojama postmodernisma ietekme un atsauces uz autoram tuvo sirreālismu, tad, gadiem ritot, Jānis Straupe spējis atbrīvoties no liekā uzslāņojuma. Viņa izteiksme kļūst lakoniskāka un precīzāka kā funkcionālos izstrādājumos, tā mākslas darbos, kuru tehniskā perfekcija un estētika tuva latviešu ziemeļnieku mentalitātei. Jāņa Straupes kompozīcijas var klasificēt kā unikālo dizainu, kas mūsdienās visbiežāk pamatoti tiek iekļauts «kritiskā dizaina» (critical design) kategorijā.

 

Jānis Straupe Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā jau ir organizējis vairākas personālizstādes — «Jānis Straupe. Koks» (1992), «Insekti» (2004), «Mezozojs» (2008), «Funkcionālais neprāts» (2013) —, kā arī piedalījies vairākās nozīmīgās tematiskajās koktēlnieku grupu izstādēs. Autora darbi atrodas DMDM kolekcijā un ir apskatāmi jaunajā pastāvīgajā ekspozīcijā «Dizaina process». Kopš MAD Starptautiskās dizaina vasaras skolas pirmsākumiem (2016) dizainers aktīvi sadarbojas ar tās vadītāju Rihardu Funtu, lasa lekcijas un dalās pieredzē, apmācot jaunos talantus.