Attēlā — Justīnes Kates Hesses RISEBA FAD maģistra darbs «Bolderājas un Daugavgrīvas kultūras reģenerācija: ūdensmalu reģenerācija un Mīlestības saliņas laipu sistēma» (2022)

Līdz 16. janvārim ir atvērta pieteikšanās Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA profesionālajā maģistra studiju programmā «Arhitektūra». Līdzās pamatprogrammai studentiem šogad tiek piedāvāta arī jauna specializācija — «Ainavu arhitektūra un urbānisms». Programma radīta ar mērķi veidot jaunu pilsētvides speciālistu paaudzi, kas spēj piedalīties mūsdienu telpisko un sociālo izaicinājumu risināšanā ar starpdisciplināru un pilsoniski aktīvu pieeju.

Ziņas Fold 6. janvāris, 2023

Jaunās specializācijas kursi nodrošinās iespēju topošajiem arhitektiem apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan nepieciešamās kompetences ainavu arhitektūrā un cilvēku apdzīvoto vietu plānošanā un dizainā. Izvēloties maģistra programmu ar specializāciju «Ainavu arhitektūra un urbānisms», jaunie speciālisti varēs strādāt ar ārtelpas pārveidošanas projektiem un tajos iesaistītajām pusēm, izprast ārtelpas struktūru mijiedarbību, veikt zaļās infrastruktūras publiskās un privātās ārtelpas izpēti, projektēšanu un labiekārtojuma projektu vadību, organizēt un profesionāli vadīt sabiedrības iesaistes pasākumus, kā arī analītiski domāt un veikt pētījumus par pilsētvidi.

 

Lai īstenotu jauno specializāciju, RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes (FAD) akadēmiskajam personālam pievienojušies septiņi jauni lektori, to vidū profesionālas atzinības un balvas guvušās ainavu arhitektes Ilze Rukšāne, Helēna Gūtmane un citi. Studiju programmas specializācijas nosaukums «Ainavu arhitektūra un urbānisms» balstās uz Eiropas Ainavu konvencijas pamatnostādnēm, starptautiskiem jomas aprakstiem, kā arī Latvijas ainavu arhitekta profesijas standartu.

 

Gan arhitektūras pamatprogrammu beigušie arhitekti, gan jaunie ainavu arhitekti un urbānisti pēc diploma saņemšanas un prakses var pretendēt uz sertificēta arhitekta statusu. Specializācija atšķiras ar studiju programmas priekšmetiem, izvēlēto prakses vietu, kā arī jaunrades un diplomdarba tēmu. Studijas noris angļu valodā. Pieteikšanās termiņš — 16. janvāris. Plašāka informācija par jauno studiju programmu un pieteikšanos — RISEBA FAD mājaslapā.