Attēls — Pasaules Arhitektu savienība

Baltijas Arhitektu savienību asociācija (BAUA) izsludina atklātu arhitektūras un dizaina ideju konkursu Baltijas paviljonam Pasaules arhitektu savienības kongresā Kopenhāgenā, kas notiks 2023. gada 2.–6. jūlijā. Konkursa mērķis ir atrast labāko ideju izstādes stendam, kas interpretētu kongresa galveno tēmu «Sustainable Futures — Leave No Leave No One Behind!» kontekstā ar BAUA pērn aizsākto iniciatīvu un izpēti par holistisku modernisma daudzstāvu daudzdzīvokļu mājokļu atjaunošanu.

Ziņas Fold 2. janvāris, 2023

Pasaules arhitektu savienība (UIA) tika dibināta Lozannā, Šveicē 1948. gada 28. jūnijā, lai apvienotu pasaules arhitektus neatkarīgi no tautības, rases, reliģijas vai arhitektūras doktrīnas, kā arī lai koordinētu arhitektu nacionālās organizācijas. UIA Pasaules kongress ir nozīmīgs starptautisks arhitektūras notikums, kas noris katru trešo gadu, un tajā piedalās 10 000–15 000 dalībnieku no visas pasaules.

 

UIA konferences tēma «Sustainable Futures — Leave No One Behind» («Ilgtspējīga nākotne — neatstājot nevienu iepakaļ!») sasaucas ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam centrālo solījumu — visu ANO dalībvalstu apņemšanos samazināt nevienlīdzību. Kongresā tiks apspriests, kā arhitekti, pilsētplānotāji un būvniecības nozares pārstāvji rosina nepieciešamās pārmaiņas, veidojot taisnīgāku, stiprāku un iekļaujošāku sabiedrību, un kā šos procesus var veicināt. Šīs tēmas kontekstā BAUA ir nolēmuši turpināt pētīt holistisku modernisma mājokļu renovāciju. Iniciatīvas mērķis ir veicināt ēku kvalitatīvu un vispusīgu atjaunošanu kā Baltijā, tā Eiropā un citur, pārrunājot aktuālākās tēmas, akcentējot izaicinājumus, daloties pieredzē un prezentējot labākos prakses piemērus.

 

BAUA aicina konkursam iesniegt idejas Baltijas paviljonam, kas aplūko ilgtspējas, vienlīdzības un mājokļu renovācijas tēmas no jauna skatpunkta. Priekšlikumiem jāietver divas daļas — izstādes ekspozīcija un suvenīri, ko apmeklētāji varēs paņemt līdzi. Ekspozīcijai jānes skaidrs vēstījums, un tai jābūt atmiņā paliekošai, kā arī atkārtoti izmantojamai. Kopējais paviljona realizēšanas budžets ir 20 000 eiro.

 

Darbu iesniegšanas termiņš konkursam ir 2023. gada 13. februāris. Konkursā aicināti piedalīties gan profesionāli arhitekti, gan studenti no Baltijas valstīm. Konkursa darba valoda ir angļu. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas prēmijas (1. vieta — 1200 eiro, 2. vieta — 800 eiro, 3. vieta — 400 eiro), un uzvarētājs iegūs iespēju īstenot savu piedāvājumu sadarbībā ar profesionālu kuratoru un projekta komandu.

 

Ar detalizētu konkursa aprakstu un noteikumiem var iepazīties BAUA mājaslapā.