Ilustrācija — FOLD

Lai palielinātu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējumu, Kultūras ministrija (KM) ir izstrādājusi grozījumus VKKF likumā, nosakot visiem tajā noteiktajiem fonda finansējuma avotiem likmi 3% apmērā. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumiem šogad VKKF budžetā iepriekš noteikto 2% vietā nonāks 2,5% no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem. Pēc KM aplēsēm tas jau šogad veidos 1 368 000 eiro pieaugumu VKKF budžetā.

Ziņas Fold 25. janvāris, 2023

Mainītās procentu likmes pilnībā stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra, nosakot valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu VKKF 3% apmērā gan no plānotajiem akcīzes nodokļu ieņēmumiem par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, gan arī no plānotajiem izložu un azartspēļu nodokļu ieņēmumiem. Valdība 24. janvāra sēdē atbalstīja KM izstrādātos likuma grozījumus, un tie tiks skatīti Saeimā valsts budžeta likumprojektu ietvaros.

 

«Esmu gandarīts, ka izdevies sasniegt vēl vienu nozares ilgtspējai tik būtisku mērķi. Ceļš uz to bijis garš un sarežģīts, to pavadījušas asas diskusijas un pretēji argumenti. Palielinot VKKF finansējumu no nodokļu ieņēmumiem, tiek nodrošināts līdzsvarots, ilgtspējīgs Latvijas kultūras process un garantēta fonda stabilitāte, neatkarība un finansējuma pieaugums, vienlaikus saglabājot normatīvajā regulējumā nostiprināto VKKF neatkarību profesionālo lēmumu pieņemšanai,» uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis.

 

Līdz ar finansējuma pieaugumu būs iespēja turpināt mērķētu atbalstu kultūras aktivitātēm reģionos, sekmēt izpratnes veidošanu par Latvijas vēsturiskajām zemēm, būtisku ieguldījumu veicot tieši Latvijas reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un kultūras pieejamības nodrošināšanā. Kā iepriekš informēja KM un VKKF, reģionālo kultūras aktivitāšu finansēšana tika apdraudēta līdz ar 2022. gada nogalē veiktajām izmaiņām, pārtraucot akciju sabiedrības «Latvijas Valsts meži» ziedojumu praksi, toskait arī ikgadējo ziedojumu VKKF, kas kopš 2011. gada bija nozīmīgs fonda darbībai un kultūras nozarei kopumā.

 

Problēmu akcentēja plānošanas reģioni, kas līdz šim administrēja reģionu programmu, kā arī radošās savienības un biedrības, vēršoties pie valsts augstākajām amatpersonām ar aicinājumu sistēmiski atrisināt VKKF finansēšanas kārtību. Tika nolemts izveidot ilgtspējīgu modeli, atgriežoties fonda ikgadējā budžeta aprēķina formulā pie 3% no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem, akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem, azartspēļu nodokļa un izložu nodokļa, kā tas bija laikā no 1998. līdz 2004. gadam.

 

Tādējādi paredzēts panākt arī fonda darbības stratēģijā 2022.–2024. gadam noteikto finansējuma palielinājumu, lai kopējais fonda atbalsts projektiem tiktu nodrošināts vismaz 40% apmērā no projektu konkursos pieprasītā finansējuma. 2022. gadā kultūras projektu konkursos VKKF spēja piešķirt finansējumu tikai 23,4% apmērā no pieprasītā.

 

Kopš 2022. gada valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu VKKF veido 3% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem; 2% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem, 1,37% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no izložu nodokļa un 2,21% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no azartspēļu nodokļa.