Rīgas pašvaldības vizuālā identitāte — «Overpriced»

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis projektu finansēšanas konkursus 2023. gadam. Līdz 28. februārim iespējams pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai kultūras un mākslas nozares projektu realizēšanai galvaspilsētā. Savukārt līdz 24. februārim var iesniegt pieteikumus Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta konkursam.

Atbalsts Fold 8. februāris, 2023

Kultūras un mākslas projektu finansēšanas konkurss

 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt komersantu, biedrību vai nodibinājumu organizētu Rīgas pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, dejā, grāmatniecībā, kā nekomerciālus audiovizuālus darbus un starpdisciplinārus projektus.

 

Konkursā šogad noteiktas šādas prioritātes:

  • atbalsts mākslinieciski augstvērtīgiem, inovatīviem un sabiedriski nozīmīgiem kultūras un mākslas nozares pasākumiem;
  • atbalsts pasākumiem, kas veicina saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, kā arī atspoguļo un iekļauj Ukrainas tematiku Latvijai un Rīgai nozīmīgos kultūras notikumos;
  • atbalsts Lībiešu mantojuma gadā īstenotajiem kultūras un mākslas projektiem Rīgā;
  • atbalsts pasākumiem, kas sekmē pilsētvides un kultūras infrastruktūras attīstīšanu Rīgā, kā arī pasākumu pieejamību tās iedzīvotājiem;
  • atbalsts pasākumiem bērnu un jauniešu auditorijai.

 

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniskā formātā, nosūtot uz e–pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi līdz 28. februāra plkst. 12.00. Konkursa nolikums, pieteikuma forma un citi dokumenti pieejami Rīgas pašvaldības mājaslapā.

 

Papildu informācija par konkursa projektu iesniegšanu pieejama, zvanot uz 67043690 vai sūtot e–pastu uz dace.otomere@riga.lv.

 

Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkurss

 

Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošinot daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu. Tas tiek rīkots, lai radītu publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbības telpu, veicinot jaunu un radošu sadarbības formu attīstību, kā arī sekmētu mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību pilsētā.

 

Konkursā aicinātas piedalīties juridiskas personas, kas darbojas Rīgā, nodrošinot pilsētai nozīmīgu radošo kvartālu un teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

 

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniskā formātā līdz 24. februāra plkst. 12.00, nosūtot uz e–pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi. Konkursa nolikums, pieteikuma forma un citi dokumenti pieejami Rīgas pašvaldības mājaslapā.

 

Papildu informācija par konkursa projektu iesniegšanu pieejama, zvanot uz 67043412 vai sūtot e–pastu uz kristine.kruze@riga.lv.