Rīgas pašvaldības vizuālā identitāte — «Overpriced»

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina darbā Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītāju. Kandidāti, kuriem ir pieredze ārtelpas noformējuma projektu realizēšanā un zināšanas par aktuālajām laikmetīgās mākslas un dizaina tendencēm, aicināti pieteikties līdz 10. martam.

Ziņas Fold 28. februāris, 2023

Galvenie darba pienākumi:

 • piedalīties Rīgas kultūras stratēģijas izstrādē, sniedzot priekšlikumus un redzējumu mākslas un noformējuma pilsētvidē attīstībai nākamo trīs un piecu gadu posmā, paredzot kvalitatīvas pilsētvides un jaunrades attīstību;
 • plānot un koordinēt ar Rīgas valstspilsētas noformējumu saistītos kārtējos un ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, nosakot prioritātes un vadlīnijas pilsētvides mākslas un pilsētas svētku noformējuma jomā;
 • uzturēt regulāru sadarbību ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitekta dienestu un Rīgas domes Komunikācijas pārvaldi kopēju mērķu sasniegšanai;
 • vadīt Rīgas valstspilsētas svētku un pilsētai svarīgu notikumu noformējuma un pilsētvides mākslas projektu īstenošanu sadarbībā ar citām Rīgas domes struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām un ārējiem partneriem;
 • iesniegt priekšlikumus un piedalīties pieteikumu sagatavošanā par Eiropas Savienības struktūrfondu, starptautisko fondu un valsts līdzekļu pieprasīšanu kompetencē esošo jomu attīstības projektiem, valsts mērķdotāciju un inovāciju piešķiršanai;
 • izstrādāt priekšlikumus par jaunu projektu ieviešanu un attīstīšanas iespējām saskaņā ar Rīgas valstspilsētas noformējumu projektu realizēšanas koncepciju, nodrošinot pilsētvides kvalitātes pilnveidošanu un jaunrades attīstīšanu;
 • izstrādāt konceptuālu, stratēģisku un analītisku dokumentu projektus pilsētvides mākslas un pilsētas svētku noformējuma realizēšanas procesam, atbilstoši apstiprinātajam finansējumam;
 • nodrošināt nodaļas kompetencē esošo budžeta programmu plānošanu, izpildi un izlietojuma atbilstības kontroli saskaņā ar budžetā plānotajām izdevumu pozīcijām, nodrošināt budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu;
 • sagatavot un iesniegt priekšlikumus par Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts līdzekļu pieprasīšanu kompetencē esošo jomu attīstības projektiem, valsts mērķdotāciju un inovāciju piešķiršanai;
 • organizēt ideju, koncepciju, Rīgas valstspilsētas svētku noformējumu projektu konkursus un citas iepirkuma procedūras, nodrošināt ar konkursu rīkošanu saistīto dokumentu projektu sagatavošanu un virzību saskaņā ar noteikto kārtību.

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība (vēlams projektu vadībā vai ar kultūras vai mākslas novirzienu);
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā vai projektu vadības amatā kultūras vai mākslas projektos (vēlams dizaina un laikmetīgās mākslas novirzienos);
 • zināšanas par ārtelpas noformējuma projektu veidošanas mākslinieciskajiem, tehniskajiem un organizatoriskajiem principiem;
 • pieredze un interese par aktuālajām laikmetīgās mākslas un dizaina tendencēm un ilgtspējīgu mākslas projektu producēšanas principiem;
 • pieredze dokumentu projektu sagatavošanā, finanšu plānošanā un administrēšanā;
 • darba pieredze lielformāta vizuālu mākslas darbu un projektu koordinēšanā un producēšanā
 • labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes
 • iniciatīva un spēja strādāt komandā un vadīt komandas darbu;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas vismaz B līmenī;
 • labas datorprasmes.

 

Piedāvājums:

 • mēnešalga 1900 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • piemaksas un prēmijas atbilstoši paveiktajam darbam;
 • veselības apdrošināšana;
 • apmaksāts papildatvaļinājums līdz 10 darba dienām;
 • atbildīgs, interesants un dinamisks darbs;
 • vērtīga darba pieredze komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
 • iespēja piedalīties Rīgas kultūras stratēģijas un kvalitatīvas, augstvērtīgas pilsētvides plānošanā un ieviešanā.

 

Kandidāti aicināti nosūtīt pieteikuma vēstuli un CV Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Personāla vadības nodaļai elektroniski līdz 10. martam, rakstot uz e–pastu iksd.personal@riga.lv. Tālrunis uzziņām: 67026819, 67037597.

 

Darba sludinājums un informācija par personas datu apstrādi — Rīgas domes mājaslapā.