Grafikas dizains — Karola Rubene

Iznācis Latvijas Arhitektu savienības un «Jaunā Eiropas Bauhaus» (JEB) Latvijas kontaktpunkta izdevums ««Jaunā Eiropas Bauhaus» pieeja ilgtspējai, iekļaušanai un skaistumam», kas labās prakses piemēru pārskata formā apkopo valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju (NVO) iniciatīvas un notikumus 2022. gadā.

Ziņas Fold 1. marts, 2023

Izdevumam ir piecas sadaļas: «Valsts un pašvaldību iniciatīvas», «Projekti, kas raksturo pārmaiņas izglītībā», «NVO, iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas», «Bērniem un jauniešiem» un «Komunikācijas pasākumi». Apkopotie projekti ilustrē «Jaunā Eiropas Bauhaus» pieeju ilgtspējai, iekļaušanai un skaistumam. Tie ir pašvaldību iniciēti projekti, kas saņēmuši atbalstu «Jaunā Eiropas Bauhaus» projektu konkursos, kā arī Eiropas Savienības fondu, pašvaldību un Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu saņēmušie projekti, ko īstenojušas nevalstiskās organizācijas. Izdevumā ir iekļauti arī darbi, kuros arhitekti ar pasūtītāja atbalstu demonstrē, kā ar arhitektūras palīdzību ir iespējama ēku un kopienu transformācija. Īpaša uzmanība veltīta projektiem, kas tapuši iedzīvotāju iesaistes rezultātā un nodrošina kopā sanākšanas un līdzdalības platformu.

 

Digitālajam izdevumam ir pievienotas saites uz tiešsaistes video intervijām, aplādēm un radio raidījumiem, kā arī projektu lapām, lai dotu iespēju par katru projektu uzzināt vairāk, sazināties ar to īstenotājiem un sekot līdzi projekta gaitai nākotnē. Materiāls pieejams bezmaksas lejupielādei Latvijas Arhitektu savienības un Kultūras ministrijas mājaslapās un to var aplūkot arī ISUU vietnē. Izdevuma sastādītāja un teksta autore — Ieva Zībārte.

«Jaunā Eiropas Bauhaus» iniciatīva savieno dizainu, ilgtspēju, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Tajā aicināts iesaistīties ikviens — arhitekti, urbānisti, dizaineri, projektu attīstītāji, ražotāji, pētnieki, izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, reģioni, pilsētas un ciemati.

 

«Jaunā Eiropas Bauhaus» Latvijas kontaktpunkts darbojas no 2022. gada februāra Latvijas Arhitektu savienībā ar Kultūras ministrijas mandātu un finansējumu, lai stimulētu tīklošanos, sadarbošanos un piedalīšanos «Jaunā Eiropas Bauhaus» iniciatīvās, finansējuma un tehniskā atbalsta konkursos.

 

Informāciju par «Jaunā Eiropas Bauhaus» aktuālajām iniciatīvām var saņemt Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā, kā arī oficiālajā «Jaunā Eiropas Bauhaus» vietnē.