Ilustrācija — FOLD

Biedrība «Impact Hub» aicina Liepājas, Dienvidkurzemes un Latvijas radošo nozaru uzņēmējus iesaistīties jaunizveidotajā Ekonomikas ministrijas iniciatīvā «Kultūras un radošo industriju uzņēmēju sadarbības tīkls», lai radītu jaunu un inovatīvu tūrisma produktu piedāvājumu, tādējādi veicinot gan tūrisma attīstību Latvijā, gan jaunu darba vietu izveidi.

Ziņas Fold 17. marts, 2023

Projekta mērķis ir sekmēt tūrisma nozares eksporta pieaugumu, veicinot saimnieciskās darbības veicēju un Latvijas sīko, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) spēju piedāvāt tūrisma produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kas palielinātu to konkurētspēju starptautiskā mērogā. Iecerēts, ka bierība «Impact Hub» projekta īstenošanai veidos atsevišķu struktūrvienību sadarbības nodrošināšanai un atbalsta sniegšanai komersantiem.

 

«Covid–19 pandēmija ir atstājusi negatīvu ietekmi uz tūrisma nozari, un novērojama arī tūrisma piedāvājuma sadrumstalotība un liels mazo komersantu īpatsvars. Lai veicinātu tūrisma pieaugumu, ir nepieciešams dažādot Latvijas tūrisma piedāvājumu, palielināt ienākošā tūrisma plūsmu un veicināt ceļotājus uzturēties Latvijā ilgāk. Apvienojot radošo industriju uzņēmējus un to pakalpojumus partneru tīklā, spēsim sasniegt augstāku konkurētspēju starptautiskos tirgos, kas ir arī kas ir viens no Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam mērķiem. Esam uzsākuši sarunas ar Kuldīgas, Cēsu, Valmieras un citu pilsētu kultūras un radošo industriju uzņēmējiem par inovatīvu tūrisma produktu izveidi un to īstenošanas pasākumiem,» stāsta biedrības «Impact Hub» valdes locekle Zane Feldmane.

 

Līdz ar radošo nozaru uzņēmumiem sadarbības tīklam aicinātas pievienoties arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, komersanti, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, plānošanas reģioni, pašvaldības un to iestādes, biedrības, nodibinājumi, publiskie un akreditētie privātie muzeji un citas institūcijas, kas vēlas iesaistīties projekta mērķa sasniegšanā. Savu dalību sadarbības tīklā interesenti var pieteikt, sazinoties ar uzņēmuma «JA Travel» valdes locekli Agitu Kurzemi pa tālruņa numuru: 26529955.

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ekonomikas ministriju Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam.