Solvita Bernande ― «Pēckara modernās kustības arhitektūra vēsturiskā pilsētvidē: kvartāla revitalizācija Talsos»

Līdz 24. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU AF) ātrijā var iepazīties ar jauno arhitektu diplomprojektiem. Maģistra darbos šogad īpaša uzmanība pievērsta kultūrtelpu paplašināšanai un vēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Ziņas Fold 20. marts, 2023

RTU AF šogad absolvējuši 30 jaunie arhitekti. Kā ierasts, lielākā daļa darbu pievēršas vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un revitalizācijai. Vairāki darbi veltīti tieši padomju laika mantojumam — sērijveida daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai (Inga Braķe un Rūdolfs Leja), lielveikala «Minska» revitalizācijai (Kitija Lorence), padomju laika ražošanas ēkām Cēsīs (Anda Marta Babre) un dekoratīvās mākslas kombinātam «Māksla» (Dāvis Jansons). To vidū arī Solvitas Bernandes darbs, kas piedāvā pēckara modernās kustības būves kvartālā Talsu centrā integrēt vēsturiskajā pilsētvidē, izmantojot labiekārtojuma risinājumus, sakārtojot transporta un gājēju plūsmu un nodrošinot savstarpēju funkcionalitāti. Bijušo sakaru ēku saudzīgi pārbūvējot, paaugstinās tās energoefektivitāte. Autore piedāvā ēkai jaunu — publisku un dzīvojamo funkciju, bet nemaina tās vizuālo tēlu. Vienlaikus lietota eksperimentālās saglabāšanas pieeja, daļēji izmantojot ēkas oriģinālo, padrupušo ķieģeļu fasādi. Tā konceptuāli atklāj ēkas stāstu un var ieinteresēt sabiedrību šī laika arhitektūras vēstures izzināšanā.

Roberta Fišere savā diplomprojektā izstrādājusi Rīgas Eksportostas lokalplānojumu, kas veicina saiknes atjaunošanu starp ostu un pilsētu. Lai radītu daudzveidīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu pilsētvidi, autore piedāvā teritorijā esošo noliktavas ēku pārbūvēt par daudzfunkcionālu pasažieru termināli un laikmetīgās mākslas centru.

Laikmetīgā mākslas centra izstrādei Tallinas ielas kvartālā pievērsusies Katrīna Anna Pētersone. Attīstības vīzija ietver esošās apbūves atjaunošanu vai demontāžu, vietā uzbūvējot jaunus apjomus un laikmetīgo mākslas centru, uzsverot kopējās teritorijas neformālo raksturu.

Savukārt Pāvila Rubeža piedāvātā attīstības vīzija vēsturiskai kuģu būvētavas teritorijai Liepājas Karostas apkaimē paredz teritorijas atvēršanu sabiedrībai un reintegrēšanu pilsētvidē, radot jaunu gājēju savienojumu ar apkārtējo vidi, kā arī ar mūsdienīgu risinājumu palīdzību izceļot vēsturisko būvapjomu kā izzūdošu vērtību apkārtējā reģiona kontekstā.

Ar visiem Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes absolventu diplomdarbiem iespējams iepazīties digitālajā gadagrāmatā, kā arī diplomprojektu izstādē, kas līdz 24. martam būs apskatāma RTU AF ātrijā, Ķīpsalas ielā 6.