Foto no sērijas «In Process» — Kloe Janci

Biedrība ISSP izziņo Baltijas māksliniekus, kuri šogad izvirzīti dalībai Eiropas fotogrāfijas platformā «Futures». Tai pievienosies Reinis Hofmanis, Zane Priede un Jurģis Peters no Latvijas, Ieva Baltadonīte no Lietuvas un Kloe Janci no Igaunijas. Kopš kļūšanas par platformas partneri 2022. gadā, ISSP kā vienu no mērķiem izvirza Latvijas un Baltijas reģiona mākslinieku starptautiskās atpazīstamības veicināšanu. 

Ziņas Fold 6. aprīlis, 2023

Fotogrāfijas platforma «Futures» apvieno Eiropas fotogrāfijas kopienu, lai atbalstītu kā jaunu, tā jau sevi pieteikušu mākslinieku profesionālo attīstību, popularizējot mākslinieku darbus un nodrošinot piekļuvi starptautiskam tirgus un auditorijas tīklam. Šobrīd platformā aktīvi darbojas 18 fotogrāfijas organizācijas, kas katru gadu dalībai programmā izvirza māksliniekus, kuri iegūs piekļuvi «Futures» ilgtermiņa aktivitātēm profesionālās izaugsmes, mobilitātes un atpazīstamības veicināšanai. «Futures» mērķis ir veidot spēcīgāku un dinamiskāku Eiropas mākslas tīklu, kas atspoguļotu Eiropas daudzveidīgo fotogrāfijas kopienu.

 

Dalībai «Futures» platformā 2023. gadā ISSP izvirzījusi piecus no spilgtākajiem un aktīvākajiem Baltijas reģiona māksliniekiem. Lai arī izvēlētie mākslinieki pārstāv dažādas pieejas fotogrāfijas medijam, viņus vieno interese par cilvēku, kā arī mūsdienās aktuālu tēmu, piemēram, migrācijas, identitātes, vēstures, digitalizācijas un ekoloģijas, izpēte savā radošajā darbā. Projekti, ar kuriem izvēlētie autori pieteikti platformā, reflektē par realitāti, kurā esam neviļus ievilkti, un atspoguļo šodienas fenomenoloģiju, kur cilvēku ikdienu virza kara un klimata krīzes neskaidrības.

 

«Future» 2023 Baltijas mākslinieki

 

Reinis Hofmanis ir mākslinieks un fotogrāfs. Studējis fotogrāfiju Lietišķo Zinātņu un Mākslas universitātē Hannoverē un ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Reiņa darbus raksturo sociālantropoloģisks skatījums, kas izpaužas interesē tipoloģizēt dažādas sabiedrības grupas, to uzvedības modeļus un radīto vai ietekmēto vidi.

 

Zane Priede ir pašizglītojusies kluso dabu fotogrāfe. Viņa absolvējusi Eindhovenas Dizaina akadēmiju Nīderlandē. Zane veido iedomātas un sirreālas ainas no ikdienas priekšmetiem, iepludinot realitāti ar fantāziju. Viņas dziļā aizraušanās ar arhitektūru un dizainu ir redzama mākslinieces pieejā sižetu konstruēšanai ar maza mēroga objektiem. Zanes interese par zinātni, bioloģiju un psiholoģiju ir skaidri redzamas viņas vizuālajos pētījumos, kas atspoguļo rotaļīgu pieeju stāstniecībai.

Jurģis Peters ir jauno mediju mākslinieks, kuru galvenokārt interesē dažādu tehnoloģisko sasniegumu ietekmes un seku vizuālie pētījumi. Viens no viņa darbības galvenajiem virzieniem ir mākslīgais intelekts, ko mākslinieks izmanto gan kā mediju, gan kā konceptuālo pamatu. Jurģim ir plašas zināšanas tehnoloģijās un IT nozarē, un viņš bieži pats raksta algoritmus un veido rīkus saviem darbiem. Jurģis ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju ar maģistra grādu audiovizuālajā mākslā un Birmingemas Universitāti Apvienotajā Karalistē ar maģistra grādu kiberdrošībā un bakalaura grādu digitālo mediju tehnoloģijās.

Ieva Baltadonīte (Ieva Baltaduonytė) ir vizuālā māksliniece no Lietuvas. Viņa ieguvusi bakalaura grādu fotogrāfijā Dublinas Tehnoloģiju institūtā. Pamatojoties uz savu personīgo migrācijas pieredzi, mākslinieces darbs ir saistīts ar tēmām un jautājumiem, kas skar migrācijas kultūru. Ieva atklāj personiskus un kolektīvus naratīvus, kur trauma, identitāte un atmiņa rosina dziļāku iesaistīšanos starpkultūru dialogā. Izmantojot fotogrāfiju gan personiskai izpausmei, gan kritiska dialoga veicināšanai ar mūsdienu sabiedrību, viņa aicina skatītāju piedalīties diskusijā, kas priekšplānā izvirza cilvēku pieredzi un atklāj to, kas tiek aizēnots vai ignorēts.

Kloe Janci (Cloe Jancis) ir igauņu māksliniece, kura strādā ar fotogrāfijas, video, grafikas un instalācijas medijiem. Viņa absolvējusi Igaunijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura grādu fotogrāfijā, un šobrīd studē Igaunijas Mākslas akadēmijas Brīvo mākslu fakultātes maģistrantūrā. Mākslinieci aizrauj sociālais tēls, sievietes ikdienas lomas un ar tām saistītie mīti, gaidas un jūtas. Pēdējos gados viņa savos darbos ir pievērsusies objektiem un rituāliem, kas saistīti ar sievišķības izpildi.

Iepriekšējā gadā «Futures» platformai pievienojās fotogrāfi Konstantins Žukovs, Kristīne Krauze–Slucka, Vika Eksta, Sergejs Melničenko (Сергій Мельниченко, Ukraina) un Kristina Olleka (Kristina Õllek, Igaunija). «Apmaiņa un saskarsme ir nozīmīgi faktori manas prakses attīstībā gan mākslinieciski, gan praktiskā ziņā,» stāsta Konstantins Žukovs. «Iespēja redzēt citu autoru darbus, prezentēt savus un iepazīties ar jaunām idejām darbnīcās ir lielisks veids, kā uzturēt prāta kustību.» Savukārt māksliniece Kristīne Krauze–Slucka dalību platformā redz kā ilgtermiņa rīku komplektu, kas palīdz risināt radošos izaicinājumus profesionālās fotogrāfijas laukā: «Mani piesaista «Futures» platformas radītā kopiena, kas apvieno vairāk nekā simts autorus un ar fotogrāfiju saistītus profesionāļus — galeristus, festivālu organizatorus, izdevējus, teorētiķus un muzeju pārstāvjus. Platforma sniedz unikālu iespēju atklāti apspriest ar fotogrāfiju saistītus jautājumus — gan praktiskus, gan ētiskus, gan filozofiskus.»

 

Dalība «Futures» platformā ir vieno no daudzajām aktivitātēm, ko ISSP īsteno, lai mērķtiecīgi strādātu pie fotogrāfijas vides attīstības Latvijā un Latvijas fotogrāfijas atpazīstamības veicināšanu ārvalstīs. ISSP piedalās starptautiskās mesēs, organizē izstādes un veido starptautiskas meistarklases ar pasaulē atzītiem māksliniekiem un kuratoriem.