Publicitātes attēls

Līdz 2023. gada 5. oktobrim ir atvērta pieteikšanās «European Urban Initiative» (EUI) otrajam uzaicinājumam iesniegt inovatīvus, eksperimentālus, taču reālus projektus ar izmērāmiem rezultātiem pilsētvides zaļināšanai, ilgtspējīga tūrisma veidošanai un talantu piesaistei sarūkošās pilsētās.

Atbalsts Fold 15. jūnijs, 2023

Konkursā var piedalīties pilsētu pašvaldību iestādes un apvienības, iesniedzot projektu kādā no trim tēmām:

  • Pilsētvides zaļināšana. Atbalstu saņems projekti, kas piedāvās inovatīvus risinājumus biodaudzveidības, piesārņojuma, resursu un klimata problēmām. Projektus var iesniegt zaļās un zilās infrastruktūras, kā arī ēku un teritoriju projektēšanai un atjaunošanai, īpaši sociāli nelabvēlīgos kvartālos, izmantojot dabā balstītus risinājumus. Projektos jāuzsver arī pilsētvides sociālie un ekonomiskie aspekti;
  • Ilgtspējīgs tūrisms. Atbalstu saņems projekti, kas dažādo tūrisma produktus, pievēršoties viedā, ilgtspējīgā un pieejamā tūrisma veidiem, tūrisma pakalpojumu digitalizācijai, pārējai uz aprites ekonomiku, digitālo un zaļo prasmju pilnveidošanai, inovatīvai datu vākšanai, mazāk zināmu tūrisma reģionu potenciāla atraisīšanai, plašākām iespējām vietējām kopienām pelnīt iztikas līdzekļus;
  • Talantu izmantošana sarūkošajās pilsētās. Atbalstu saņems projekti, kas palīdz pilsētām piesaistīt un noturēt talantus, risina konkrēto pilsētu demogrāfisko problēmu radītās ekonomiskās, sociālās un vides sekas, iesaista jauniešus uzņēmējdarbībā, uzlabo pieejamību mājokļiem, atjauno un racionalizē esošo būvēto vidi, piedāvā jaunus atbalsta instrumentus, veicina jauniešu un sieviešu nodarbinātību. Īpaši gaidīti pieteikumi no sarūkošajām pilsētām.

Konkursam aicina pieteikt izteikti eksperimentālus projektus, kam ir maza varbūtība iegūt finansējumu no tradicionālajiem vai izplatītākajiem finansējuma avotiem. Visiem projektiem jādemonstrē spēja apvienot vairāku pašvaldības iestāžu centienus, dažāda veida iniciatīvas un regulatīvos pasākumus. Pilsētu pašvaldībām jāspēj iesaistīt dažādas iestādes un departamentus, vienlaikus eksperimentējot ar inovatīviem, Eiropas Savienībā vēl neizmantotiem risinājumiem.

 

Plašāka informācija par finansējuma konkursu — EUI mājaslapā. Tajā lejupielādei pieejams arī pilns uzsaukuma teksts latviešu valodā.

 

Lai noskaidrotu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes pasākumos — pirmais no tiem notiks 20. jūnijā, bet nākamie gaidāmi 17. jūlijā un 20. septembrī. «European Urban Initiative» mājaslapā pieejams arī projekta idejas pašnovērtējuma rīks.