Instalācija — Jan Fabián. Foto no «Lina» mājaslapas

Eiropas arhitektūras platforma «Lina» aicina jaunos telpiskos praktiķus, domātājus, aktīvistus un radošos talantus kļūt par platformas dalībniekiem un pieteikt savas inovatīvās idejas, praktiskos risinājumus, teorētiskos ieskatus vai pārdomas rosinošās prakses, kas pievēršas vides krīzei. 25 atlasītie autori tiks aicināti piedalīties platformas rīkoto arhitektūras pasākumu programmas veidošanā, kā arī prezentēt savus darbus konferencē. Pieteikšanās — līdz 1. augustam.

Atbalsts Fold 24. jūlijs, 2023

«Lina» apvieno 32 organizācijas, kas strādā arhitektūras un citās ar telpisko kultūru saistītās nozarēs. Platformas biedri — muzeji, universitātes, pētniecības tīkli, fondi, triennāles, biennāles un citas Eiropas un Vidusjūras reģiona organizācijas — rīko arhitektūrai veltītus pasākumus — konferences, lekcijas, izstādes, darbnīcas, rezidences un citus notikumus — visā Eiropā un atklātā konkursā meklē sadarbības partnerus. Pieteikties aicināti kā individuāli dalībnieki, tā komandas, kas liek lietā savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai uzlabotu mūsu kopīgo nākotni.

 

«Lina» meklē pārmaiņu veidotājus, kuru telpiskās prakses apšauba pastāvošo kārtību. Pieteikties aicināti jaunie talanti, kuri vēlas iesaistīties izglītības procesos, rezidencēs, pētniecībā, rakstīšanā, kā arī vēlas prezentēt savus darbus. Konkursa dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums, tomēr pieteikties aicināti tie nozares pārstāvji, kuri vēl nav guvuši starptautisku atpazīstamību. Dalībnieki tiek atlasīti, pamatojoties uz vienu projektu — tā var būt ideja, iniciatīva, priekšlikums, publikācija, prakse vai koncepcija, praktiska vai teorētiska. Pieteikt var projektus, kas risina vides krīzi un tās ētiskās un sociālās sekas, uzsvaru liekot uz jomām, kas saistītas ar telpisko kultūru. Projektiem nav obligāti jābūt realizētiem, bet tiem jābūt pietiekami pārdomātiem un izstrādātiem. Konkursa žūrija atlasīs 25 projektus, kas piedāvā visinovatīvākās, pārdomātākās un revolucionārākās idejas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 1. augusta plkst. 22.59 pēc Latvijas laika (plkst. 23.59 CET).

 

«Lina» pārstāvji uzsver, ka šis konkurss nav paredzēts iesniegto projektu izstrādei vai realizācijai, bet gan ideju popularizēšanai un sadarbību veidošanai. Atlasīto projektu autori 2023. gada oktobrī prezentēs savus darbus «Lina» konferencē Kopenhāgenā, kur viņiem būs iespēja satikties ar citiem platformas biedriem, iesaistīties viņu aktivitātēs un kļūt par «Lina» Arhitektūras programmas 2023–2024 dalībniekiem.

 

Platforma segs ceļojuma izdevumus Eiropā (līdz 350 eiro) un dzīvošanas izmaksas projektu iesniedzējiem, kuri tiks aicināti piedalīties «Lina» konferencē Kopenhāgenā. Savukārt «Lina» Arhitektūras programmas dalībnieku ceļojuma izdevumus Eiropā, dzīvošanas izmaksas un honorārus nodrošinās platformas dalīborganizācijas.

 

Plašāka informācija par «Lina» Arhitektūras programmu un konkursu, tā nolikums un pieteikšanās — platformas mājaslapā. «Lina» Arhitektūras programma tiek īstenota ar Eiropas Savienības programmas «Creative Europe» atbalstu.