Ilustrācija — Karola Rubene

«Jaunā Eiropas Bauhaus» Latvijas kontaktpunkts aicina iesniegt projektus finansējuma saņemšanai divos Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) uzsaukumos iedzīvotāju iniciatīvām un publiskās telpas kopradei. Noskaidrotu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem projektu iesniedzēji var, 31. jūlijā piedaloties tiešsaistes infosesijās.

Atbalsts Fold 27. jūlijs, 2023

Finansējums iedzīvotāju iniciatīvām

EIT finansējums tiks piešķirts iedzīvotāju iniciatīvām, kas risina Eiropas pilsētu, piepilsētu un lauku problēmas ar fokusu uz ilgtspēju, skaistumu, pieredzes kvalitāti, iekļaušanu un zināšanu apmaiņu.

  • Projektus var pieteikt jebkura juridiska persona (tikai viens pieteicējs);
  • Finansējuma lielums — 80 % (līdz 15 000 eiro) no kopējās projekta summas;
  • Pieteikšanās termiņš — 29. septembris;
  • Tiešsaistes infosesija — 31. jūlijā plkst. 11.00 (plkst. 10.00 CET).

Pilns uzsaukuma teksts un noteikumi — EIT mājaslapā.

Finansējums publiskās telpas kopradei

EIT finansējums tiks piešķirts publiskās telpas projektiem, kuru mērķis ir veidot ilgtspējīgu, skaistu, kvalitatīvu un iekļaujošu publisko telpu, kas sasaucas ar kādu no «Jaunā Eiropas Bauhaus» mērķiem: atjaunot saikni ar dabu; atgūt piederības sajūtu; dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk; ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

  • Projektus var pieteikt jebkura juridiska persona partnerībā ar pašvaldību, reģionu vai pašvaldības iestādi (kopā 2 līdz 4 partneri);
  • Finansējuma lielums – 75 % (līdz 45 000 eiro) no kopējās projekta summas;
  • Pieteikšanās termiņš – 16. oktobris;
  • Tiešsaistes infosesija – 31. jūlijā plkst. 12.00 (plkst. 11.00 CET).

Pilns uzsaukuma teksts un noteikumi — EIT mājaslapā.

 

Piedaloties EIT uzsaukumos 2022. gadā, finansējumu vai tehnisko atbalstu iedzīvotāju iesaistei un kopradei saņēma Latvijas projekti no Liepājas, Alūksnes, Cēsīm un Aizputes.