Ilustrācija — Rūta Jumīte

Grantu programmā «Culture Helps / Культура допомагає» aicina iesniegt partnerības projektu priekšlikumus, kuru mērķis ir ar kultūras palīdzību veicināt Ukrainas bēgļu un pārvietoto personu integrāciju un piedāvāt aktivitātes, kas fokusējas uz kara traumatisko seku mazināšanu un garīgo veselību. Projekta īstenošanai pieejams atbalsts līdz 40 000 eiro apmērā. Pieteikšanās — līdz 3. augustam.

Atbalsts Fold 3. jūlijs, 2023

Partnerības grantu programma «Culture Helps / Культура допомагає» piedāvā atbalstu kultūras un radošajām organizācijām, kas fokusējas darbam ar cilvēkiem, kuriem Krievijas kara pret Ukrainu dēļ ir bijis jāpārvietojas uz drošākiem Ukrainas reģioniem vai Radošās Eiropas valstīm. Projekta ideja jāvērš uz pārvietotiem cilvēkiem vai bēgļiem, lai palīdzētu viņiem integrēties jaunajā vidē ar kultūras starpniecību, veicinot dialogu un savstarpēju sapratni, kā arī piedāvājot aktivitātes, kas palīdz tikt galā ar kara radītajām psiholoģiskajām traumām un atbalsta viņu garīgo veselību. Papildu centieni jāvērš uz ģimeņu un bērnu iesaistīšanu projektā. Ierosinātās aktivitātes var būt darbnīcas, līdzradīšanas procesi, izglītības projekti, mākslas terapija vai citas līdzīga formāta norises.

 

Pieteikties grantam var 2–3 organizāciju partnerības, kas darbojas Ukrainā vai citā Radošās Eiropas valstīs un atbilst šiem kritērijiem:

  • ir bezpeļņas organizācijas vai arī valsts vai privātas iestādes, kas spēj pierādīt, ka projekta īstenošana nenesīs tām nekādu peļņu;
  • vismaz vienam no pieteikuma iesniedzējiem aktīvi jāstrādā, lai integrētu pārvietotās personas vai bēgļus no Ukrainas jaunajās realitātēs un kopienās, izmantojot kultūru, īpaši attiecībā uz ģimenēm un bērniem;
  • pieteiktais projekts nedrīkst saņemt finansējumu no citām Radošās Eiropas atbalsta programmām;
  • partnerības var veidot starp 2–3 partnerorganizācijām. Gadījumā, ja sadarbojas trīs organizācijas, divām no tām jābūt reģistrētām Ukrainā un vienā citā Radošās Eiropas valstī vai vienai — reģistrētai Ukrainā un divām — dažādās citās Radošās Eiropas valstīs. Pieteikumi, kas iesniegti no divām organizācijām no tās pašas Radošās Eiropas valsts, kas nav Ukraina, netiks pieņemti.

Organizācijas, kam nav esošu partneru, bet kas ir ieinteresētas pieteikties grantiem, būs iespēja piedalīties tiešsaistes pasākumu sērijā, kuras laikā būs iespēja atrast sadarbības partnerus, kā arī saņemt palīdzību grantu pieteikumu iesniegšanā.

 

Vismaz desmit labākie projekti saņems grantu līdz 25 000 eiro apmērā sadarbībai starp divām organizācijām vai līdz 40 000 eiro apmērā sadarbībai starp trim organizācijām. Projektus iespējams iesniegt līdz 3. augustam. Grantu programmas nolikums, projektu iesniegšana un plašāka informācija par atbalstu — Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Programma «Culture Helps / Культура допомагає» ietver trīs projektu pieteikšanas kārtas. Nākamā no tām tiks izsludināta 2023. gada augustā.