Foto — Inese Kalniņa

Absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Interjera dizaina bakalaura programmu, Sabīne Vārtiņa radījusi vides objektu sēriju par diskrimināciju Latvijas publiskajā telpā. Darbs pievēršas vides pieejamībai, smēķēšanas ierobežojumu neievērošanai, neergonomiskai telpai un pēc dzimuma atdalītām labierīcībām.

Ziņas Fold 7. augusts, 2023

Diplomdarbs «Telpa vieno. Telpa veido. Telpa šķir. Telpa sķiro» ir asprātīga provokācija, kas, izvietojot LMA telpās piecus vides objektus, liek saskatīt un sajust telpā esošus diskriminējošus faktorus, vairojot empātiju pret dažādām sabiedrības grupām. Visu vides objektu risinājumi ir balstīti diskriminēto cilvēku pieredzes stāstos.

 

Vides objekts «Forma vai funkcija?» ir pievērsis arī plašāku sabiedrības uzmanību, jo redzams pie LMA galvenās ieejas un uzdod jautājumu, vai publisku ēku vides pieejamība tiek risināta formāli vai pēc būtības. Tā ir īpaši aktuāla tēma, ņemot vērā vairāk nekā desmit gadus ilgo tiesvedību starp Mākslas akadēmiju un invalīdu un viņu draugu apvienību «Apeirons» par vides pieejamības risinājumiem jaunajā akadēmijas piebūvē. Daļa renovācijas līdzekļu piešķirti no Eiropas Savienības fondiem ar mērķi nodrošināt iespēju akadēmijā studēt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, taču «Apeirons» ēkā ir konstatējis vairāk nekā desmit pieejamības normatīvu pārkāpumus un uzsver, ka pieejamības risinājumi realizēti «ķeksīša pēc», nevis pēc būtības uzlabojot piekļuvi personām ar kustību traucējumiem.

«Nereti publisko telpu vides pieejamības tehniskie risinājumi ir neērti un pazemojoši. Palīdzības lūgšana apkārtējiem cilvēkiem, cilvēkplūsmas kavēšana un būšana uzmanības centrā ir tikai dažas no emocionālajām barjerām, kuras ir grūti pārkāpt. Nereti tas rezultējas ar palikšanu ārpus publiskās ēkas un sabiedrības kopumā,» vides objektus «Forma vai funkcija?» komentē diplomande Sabīne Vārtiņa. Instalācijas dod iespēju cilvēkiem bez funkcionāliem traucējumiem iejusties ratiņkrēsla lietotāja ādā un mudina uz publisko telpu paskatīties caur vides pieejamības prizmu.

 

LMA pagalmā izvietots vides objekts «Svaiga gaisa zona», kas pievēršas smēķēšanas ierobežojumu neievērošanai publiskajā telpā. Uz instalācijas moduļiem, kas izmantojami arī kā soliņi, izvietoti citāti no sarunām ar cilvēkiem, kuriem cigarešu dūmi ir īpaši kaitīgi veselībai, vairojot smēķētāju empātiju pret nesmēķējošām personām.

LMA iekštelpās radīti vēl divi vides objekti — «Ērtību un vērtību sistēma», kas pievēršas pēc dzimuma dalītām labierīcībām, kas diskriminē transpersonas, un instalācija «Draugs vai drauds?» par gaismas, skaņas un gaisa kvalitātes, kā arī mēbeļu ergonomikas iespaidu uz cilvēkiem ar fiziskām un mentālām saslimšanām.

Sabīnes bakalaura darba vadītāja ir arhitekte Ieva Lāce–Lukševica. Iepazīties ar citiem projektiem iespējams LMA diplomdarbu virtuālajā galerijā.