Attēls — ESI

Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu inovāciju programma ESI aicina studentus piedalīties vienu mēnesi garā bezmaksas izglītības kursā, kas sāksies 2023. gada 18. septembrī. Tā mērķis ir sagatavot studentus mainīgajai pasaulei, atbalstot viņu radošumu un uzņēmējdarbības prasmes ilgtspējīgu attīstību veicinošā virzienā. Kursam var pieteikties ikviens students no Latvijas, pieteikšanās — līdz 17. augustam.

Ziņas Fold 1. augusts, 2023

ESI programmas ekoinovāciju kurss sniegs pārskatu par mūsdienu vides un ilgtspējības izaicinājumiem, lai palīdzētu sagatavot nākamos uzņēmējus. Studenti tiks iepazīstināti ar būtiskām jomām un tēmām, toskait ekodizainu, piegādes ķēdes pārvaldību, likumdošanu, klimata pārmaiņām, kā arī veiks praktisku komandas darbu, formulējot vides problēmas, identificējot uzņēmējdarbības iespējas un piedāvājot produkt vai pakalpojumu, kas risina šīs problēmas. Kursu pasniegs Rīgas ekonomikas augstskolas asociētais profesors Ksavjers Landess (Xavier Landes), Ekodizaina kompetences centra vadītāja Jana Simanovska, biedrības «Zero Waste Latvija» valdes locekle un komunikācijas eksperte Maija Krastiņa un izglītības eksperte Daiga Brakmane (Latvijas Universitāte).

 

Kurss ir atvērts visiem studentiem no Latvijas. Bez iestāšanās priekšnosacījumiem kursā var piedalīties studenti no partneruniversitātēm — Rīgas Juridiskā augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas —, savukārt studentiem no citām augstskolām ir jāiesniedz pierādījums, ka piedalīšanās kursā netraucēs pamatstudijām. Interesentiem, kuri nav studenti, ir jābūt vismaz 4. līmeņa Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) kvalifikācijai. Programma tiks īstenota klātienē, un paredzams, ka tā sāksies septembra vidū un ilgs četras nedēļas. Kurss notiks angļu valodā. Pabeidzot kursu, katrs students iegūs 3 Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktus.

 

Plašāka informācija par kursu — tā aprakstā. Provizoriskais lekciju grafiks — šeit. Pieteikšanās atvērta līdz 17. augustam, aizpildot tiešsaistes anketu.

 

ESI programmu kopīgi īsteno Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Programmu atbalsta «Rimi Latvija» un «SEB Latvija», kā arī Eiropas Reģionālais attīstības fonds. Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.a.