Ilustrācija — FOLD

Sākusies pieteikšanās šī gada trešajam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursam deviņās kultūras nozarēs, kā arī mērķprogrammu «Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai» un programmas «Latvijas skolas soma» satura radīšanas konkursos. Iesniegt projektus finansējuma saņemšanai iespējams līdz 15. septembrim.

Atbalsts Fold 29. augusts, 2023

Lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību, VKKF organizē regulārus kultūras projektu konkursus. To mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu, finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā, veicināt starptautisku sakaru attīstību un Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē, kā arī sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai.

 

Šī gada trešajam VKKF projektu konkursam var iesniegt ieceres deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas, Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarēs. Konkursā pieejamais kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,4 miljoni eiro.

 

Pieteikšanās atvērta arī mērķprogrammas «Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai» projektu konkursā, kura mērķis ir sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu, finansējot projektus, kas paredz jaunradīta vai esoša muzikālā un dramaturģiskā materiāla iestudēšanu un izrādīšanu dzīvajā izpildījumā. Prioritāri tiks atbalstīta jaunradīta muzikālā materiāla iestudēšana un liela formāta muzikālā teātra iestudējumi. Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru pirmreizējā izrādīšana ir paredzēta ne vēlāk kā 2024. gada 30. novembrī un kas tiks izrādīti vismaz četras reizes viena gada laikā pēc pirmreizējās izrādīšanas. 2023. gada mērķprogrammas konkursā sadalāmais finansējums ir 179 000 eiro.

 

Lai papildinātu bērnu un jauniešu auditorijai domātu mākslinieciski augstvērtīgu kultūras norišu piedāvājumu programmā «Latvijas skolas soma», VKKF aicina mākslas un kultūras profesionāļus iesniegt pieteikumus, lai saņemtu finansējumu «Latvijas skolas somas» satura veidošanai. Iesniedzot projektu, mākslas un kultūras profesionāļi aicināti domāt par paustā vēstījuma un formas aktualitāti no skolēnu kā primārās auditorijas aspekta. Plānots atbalstīt klātienes, toskait mobilu, profesionālās mākslas un kultūras norišu radīšanu, kas palīdzēs skolēniem veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, kā arī sekmēs izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu Mērķprogrammas finansējumam paredzēti 114 000 eiro.

 

Pieteikumus izsludinātajos konkursos iespējams iesniegt līdz 15. septembrim. Vairāk par projektu iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem — VKKF mājaslapā.