Publicitātes attēls

Līdz 13. oktobrim iespējams pieteikt projektus Eiropas Mantojuma balvai («Europa Nostra Awards»), kas izceļ labākos prakses piemērus kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī novatoriskus sasniegumus un zināšanas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un popularizēšanā.

Ziņas Fold 12. septembris, 2023

Eiropas Mantojuma balvai var pieteikt dažāda mēroga projektus, gan materiālo, gan nemateriālo un digitālo mantojumu piecās dažādās kategorijās:

  1. Saglabāšana un adaptīva atkārtota izmantošana — projekti, kuru mērķis ir kultūras mantojuma, toskait kultūras ainavu, saglabāšana, atjaunošana un pielāgošana jauniem lietojumiem;
  2. Pētniecība — novatoriski pētniecības projekti, kas rada taustāmus efektus kultūras mantojuma saglabāšanā un uzlabošanā un/vai veicina mantojuma pieejamību, kā arī uzlabo izpratni par tā vērtībām;
  3. Izglītība, apmācība un prasmes — ar kultūras mantojumu saistīti paraugprojekti vai iniciatīvas, kas veicina zināšanu nodošanu un/vai palīdz attīstīt tradicionālās vai jaunas prasmes;
  4. Iedzīvotāju iesaistīšanās un izpratnes veidošana — mantojumā balstīti projekti, kas veicina sociālo vienlīdzību, iekļaušanu, multikulturālu dialogu un sapratni, veicina vietas un piederības sajūtu, cildina daudzveidību un daudzveidīgas identitātes, kā arī stimulē iedzīvotāju iesaisti un pilsonisko atbildību;
  5. Mantojuma čempioni — ietekmīgi un iedvesmojoši cilvēki vai organizācijas, kuru priekšzīmīgais darbs un centība atstāj nozīmīgu ietekmi kultūras mantojuma saglabāšanā un uzlabošanā.

Konkursam var pieteikt projektus, kas pabeigti pēdējo trīs gadu laikā — no 2020. gada septembra līdz 2023. gada septembrim. Katru projektu iespējams pieteikt tikai vienā no piecām kategorijām. Konkursā tiks apbalvoti 30 projekti, starp kuriem tiks piešķirtas piecas «Grand Prix» balvas — katra ar prēmiju 10 000 eiro apmērā. Turklāt naudas balvu, 10 000 eiro, saņems arī projekts, kas uzvarēs publiskajā balsojumā.

 

Projektus Eiropas Mantojuma balvai iespējams iesniegt līdz 13. oktobrim. Savukārt 15. septembrī plkst. 11.00 pēc Latvijas laika (10.00 CET) interesenti aicināti tiešsaistē pievienoties informatīvam semināram par projektu iesniegšanu konkursā. Lai piedalītos pasākumā, līdz 14. septembrim jāaizpilda pieteikuma anketa. Plašāka informācija par konkursu, tā nolikums un projektu iesniegšana — Eiropas Mantojuma balvas mājaslapā.