Attēls — FOLD

Valdība apstiprinājusi Kultūras ministrijas virzītos grozījumus normatīvajos aktos, kas autoratlīdzību saņēmējiem paredz iespēju līdz 2024. gada 31. decembrim nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, nodokļu nomaksu 25% likmes apmērā par viņu darbu nomaksājot ienākuma izmaksātājam.

Ziņas Fold 16. oktobris, 2023

Pašlaik likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» ir ietverts ierobežojums, kas liedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Tas nozīmē, ka persona, kura saņem darba algu un vienlaikus vēlas samaksāt nodokļus par autoratlīdzību kā MUN maksātājs, zaudē tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Tiek plānots veikt izmaiņas, lai šo nepilnību labotu, taču šobrīd nav skaidrības, kā minētās izmaiņas darbosies praksē.

 

Ja autoratlīdzības saņēmējiem vairs nebūs iespējas nomaksāt nodokļus, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem, tie autoratlīdzību saņēmēji, kuri saņem darba algu un vienlaikus vēlēsies reģistrēties kā MUN maksātāji, nonāks tiesiski neskaidrā situācijā, jo šobrīd nav zināms, kā iepriekš minētās izmaiņas attiecībā uz MUN maksātājiem darbosies praksē.

 

Lielākā daļa autoratlīdzības saņēmēju atalgojumu par savu radošo darbu saņem neregulāri un ierobežotā apmērā līdztekus pamata ienākumiem, ko gūst citur — bieži vien darba tiesisko attiecību ietvaros. Šādām personām vispiemērotākais risinājums būtu reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un nodokļu nomaksai izmantot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Tomēr līdzšinējā prakse apliecina, ka divu mikrouzņēmuma nodokļu likmju — 25% un 40% (atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma) — piemērošana saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izmantošanu autoratlīdzību saņēmējiem apgrūtina.

 

«Autoratlīdzības ir atbalstāms mehānisms, kas ļauj tūkstošiem mākslinieku un radošo personu saņemt atlīdzību par padarīto darbu. Tādēļ Kultūras ministrija piedāvā turpināt līdzšinējo autoratlīdzību saņemšanas kārtību, kas paredz — arī tie radošie cilvēki, kas nebūs reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, aizvien būs sociāli nodrošināti, tādējādi būtiski nesamazinot viņu ienākumus,» akcentē kultūras ministre Agnese Logina. Būtiski arī tas, ka nereģistrētajiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ieņēmumi pārsniegs 25 000 eiro gadā, turpmāk tiks piemērota vienotā 25% nodokļa likme.

 

Iespēju nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam 2022. gadā izmantoja aptuveni 32 000 autoratlīdzību saņēmēju. Aptuveni 1.2% no tiem (388 personas) izmantoja divas nodokļa likmes (25% un 40%). No 2024. gada 1. janvāra tiks piemērota tikai viena nodokļa likme — 25%.