Ilustrācija — Katrīna Sadovņikova

Latvijas Dizaina centrs (LDC) aicina ikvienu interesentu iepazīties ar jaunradīto Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentāriju, kas var palīdzēt jauniešiem atklāt savu potenciālu un nospraust karjeras attīstības ceļu. Rīku kopums ticis izstrādāts «Erasmus+: Jaunatne darbībā» projektā, kopā strādājot četriem partneriem no Dānijas, Igaunijas un Latvijas. Instrumentārija prezentācija notiks 12. oktobrī plkst. 15.00 LIAA Radošo industriju inkubatorā.

Ziņas Fold 10. oktobris, 2023

Radošu metožu un rīku kopums «Dizaina un radošās domāšanas instrumentārijs» apvieno radošās domāšanas prasmi un dizaina pieeju ar nolūku palīdzēt jauniešiem izstrādāt dzīves scenārijus dažādos profesionālos virzienos, lai viņi pieņemtu apzinātus lēmumus par izaugsmes ceļu pēc pamatizglītības iegūšanas — turpināt mācības, apgūt profesiju vai sākt strādāt. Savu iespēju apzināšanās jaunietim palīdz labāk orientēties kompleksās situācijās, saprast norišu pēctecību, ieraudzīt nestandarta risinājumus un izdarīt alternatīvu izvēli.

 

Process ietver secīgu deviņu soļu kopumu. Pirmā daļa sastāv no trīs soļiem, kas vērsti uz radošās domāšanas prasmju attīstīšanu un praktisko pielietojumu. Otrajā daļā, kas sastāv no sešiem soļiem, jaunietis vispirms izvērtē savas personības īpašības, talantus un intereses un tad tiek mudināts radīt vīziju par savu nākotnes dzīvi un tās kvalitātes aspektiem. Tam seko zināšanu par profesijām sasaiste ar savu personību, jaunietim palīdzot apzināt iespējamos profesionālos virzienus. Kad ir apzināti vismaz trīs profesionālie virzieni un noteiktas profesiju kompetences, sākas dzīves scenāriju dizainēšanas process, vizuāli attēlojot sasniedzamo rezultātu un būtiskāko soļus virzībā uz to. Pēc dzīves scenāriju izstrādes jaunietis izvēlas prioritātes tuvākajam laikam un sagatavo darbību plānu. Metodika paredz regulāru plāna izpildes novērtēšanu ar iespēju mainīt savu izvēli.
Instrumentārija ērtākai un plašākai lietošanai ir radīta tā digitālā versija, kas latviešu, angļu, igauņu un dāņu valodās pieejama kopā ar projektā veikto pētījumu rezultātiem un metodoloģisko materiālu.

Projekta aktualitāte balstīta to jauniešu skaita pieaugumā, kuri pēc valsts obligātās izglītības iegūšanas, neturpina skolas gaitas, netiek nodarbināti vai neiegūst profesionālo izglītību NEET, tā kļūstot par NEET (Not in Education, Employment, or Training) jauniešiem. OECD veiktā pētījuma rezultāti atklāj, ka NEET jauniešu skaits 2021. gadā Eiropas Savienībā bija 14,5% (Latvijā — 14,9%, Igaunijā — 12,3%, Dānijā — 10,9% jauniešu vecuma grupā no 15 līdz 29 gadiem. Projekta mērķis ir stiprināt dizaina un radošās domāšanas lomu pusaudžu vidū, lai veicinātu viņu izpratni par sevi un sekmētu veiksmīgu nodarbinātību, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināt neformālās izglītības pedagogu un citu nozares speciālistu interesi un informētību par radošās domāšanas specifiku, nozīmi, nodrošinot metodisko materiālu turpmākam patstāvīgam darbam ar pusaudžiem.

 

Uz instrumentārija prezentācijas pasākumu 12. oktobrī plkst. 15.00 LIAA Radošo industriju inkubatorā Elizabetes iela 45/47 Rīgā aicināts ikviens interesents, iepriekš reģistrējoties. Vietu skaits ierobežots.

Programma:

  • 15.00–15.30 — «Dizaina un radošās domāšanas instrumentārija» prezentācija;
  • 15.30–16.15 — Prakstiskā daļa. Radošo metožu apguve patstāvīgai lietošanai;
  • 16.15—16.30 — Jautājumu un atbilžu sesija. Sertifikātu izsniegšana dalībniekiem.

 

Projekta iniciators ir Latvijas Dizaina centrs. Projekts īstenots kopā ar Igaunijas Dizaina centru, uzņēmumu «Flok» (Dānija) un Baltijas Reģionālo fondu (Latvija). Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisija programma «Erasmus+» 2. pamatdarbības «Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās», kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.