Attēlā — LNVM logo

Izsludināts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) zīmola vizuālās identitātes un atvasināto produktu dizaina izstrādes un autoruzraudzības konkurss, kas ir noslēdzošais metu konkurss, kas saistīts ar plānoto LNVM atgriešanos Rīgas pilī. Iesniegt dizaina priekšlikumus iespējams līdz 3. novembrim.

Ziņas Fold 11. oktobris, 2023

Konkursa mērķis ir iegūt mākslinieciski augstvērtīgu un oriģinālu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zīmola vizuālo identitāti un ar to saistīto produktu dizainu. Metu konkursa rezultātā izvēlētā dizaina autora uzdevums būs izstrādāt LNVM zīmolgrāmatu, LNVM Rīgas pils un citu muzeja darbības vietu navigācijas norādzīmju sistēmu, suvenīru dizainu, vadlīnijas tīmekļa vietnes, aplikācijas un sociālo mediju dizainam u. c. dizaina elementus. Tos paredzēts ieviest, muzejam uzsākot publisko darbību atjaunotajās ekspozīciju telpās Rīgas pilī 2024. gada nogalē–2025. gadā.

 

Konkurss norisināsies vienā kārtā, un tajā tiek aicināts piedalīties plašs pretendentu loks. Nolikumā paredzētajā kārtībā sagatavotos dizaina piedāvājumus vērtēs žūrija, kurā darbosies gan LNVM speciālisti, gan muzeju nozares, dizaina un zīmolvedības jomas pārstāvji. Metu konkursa balvu fonds ir 3000 eiro savukārt plānotā līgumcena par dizaina un tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ir 27 000 eiro.

 

Dizaina priekšlikumus jāiesniedz līdz 2023. gada 3. novembra plkst. 13.00 Pulka ielā 8, Rīgā, vismaz vienu darba dienu iepriekš piesakot savu ierašanos, rakstot uz ineta.aunina@lnvm.lv vai zvanot uz tālr. +371 28617851. Pieteikumu iespējams iesniegt, arī nosūtot pa pastu. Konkursa nolikumus un plašāka informācija par muzeju un zīmola vīziju — Elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

Muzejs un zīmola vīzija

Muzejs izveidots pēc 1869. gadā nodibinātās Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Zinību komisijas iniciatīvas. Pirmās ziņas par muzeja priekšmetu vākšanu kolekciju veidošanai saglabājušās no 1875. gada, turpmākajās desmitgadēs tas attīstījās kā Latviešu muzejs ar uzsvaru uz latviešu etnogrāfijas, arheoloģijas, vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. 1920. gadā RLB veidotās kolekcijas — apmēram 10 000 priekšmetu — pārņēma Latvijas valsts un pārcēla uz Rīgas pili, bet RLB muzeja pārzinis Matīss Siliņš kļuva par valsts finansētā Latvijas Etnogrāfiskā muzeja (arī Valsts Etnogrāfiskais muzejs) direktoru. 1924. gadā muzeju pārdēvēja par Valsts Vēsturisko muzeju, un 1930. gados tas tika attīstīts kā «valsts centrālā senmantu krātuve», kuras struktūrā no 1938. līdz 1942. gadam tika iekļauta vai izveidota virkne Latvijas muzeju (Jelgavas, Daugavpils, Cēsu, Valkas, Liepājas, Kuldīgas, Brīvdabas muzejs, Rīgas pilsētas vēsturiskais muzejs u. c.). Pēc atkārtotās padomju okupācijas muzejus decentralizēja, bet tagadējais LNVM darbību turpināja kā Centrālais Valsts vēstures muzejs (no 1956. gada — Latvijas PSR Vēstures muzejs). Trešās atmodas laikā muzeju pārdēvēja par Latvijas Vēstures muzeju, savukārt 2005. gadā LNVM ieguva Muzeju likumā noteikto nacionālā muzeja statusu, attiecīgi izmainot arī muzeja nosaukumu.

 

Iecerēts, ka LNVM jaunā zīmola identitāte apvienos visas LNVM struktūrvienības un darbības vietas — Rīgas pili, Dauderu namu, Tautas frontes muzeju un Krātuvi —, kā arī vienos LNVM piedāvājumu — ekspozīcijas, izstādes, izdevumus, citus produktus un to komunikāciju. LNVM zīmola identitāti veido kopīgi un atšķirīgi elementi, kas ļautu veicināt LNVM zīmola atpazīstamību, vienlaikus izceļot katras muzeja darbības vietas un struktūrvienības specifiku.

 

LNVM zīmola vīzijas zīmola aprakstā teikts: «Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir aizrautīgs, lietpratīgs un uzticams Latvijas vēstures skaidrotājs, kas mijiedarbībā ar sabiedrību veicina tās interesi un izglītošanu par vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. Mēs uzņemamies svarīgu lomu Latvijas vēstures interpretēšanā un popularizēšanā dažādām auditorijām. Mūs atzinīgi vērtē gan Latvijas, gan pasaules muzeju vidū, mēs esam viens no populārākajiem Latvijas vēstures un kultūras izzinātāju galamērķiem.»