Ilustrācija — Katrīna Sadovņikova

Dizaina jomas uzņēmumu dalība starptautiski atzītās dizaina balvās, biennālēs un mēsēs ir būtisks solis ceļā uz uzņēmuma veiksmīgu un ilgtspējīgu attīstību. Latvijas Dizaina centrs izveidojis aptauju «Latvijas dizaina jomas uzņēmumu būtiskākie starptautiskie pasākumi» un aicina dizaina studiju un uzņēmumu, kuri rada produktus un pakalpojumus ar dizaina vērtību, vadības pārstāvjus aizpildīt anketu līdz 5. decembrim.

Ziņas Fold 27. novembris, 2023

Dizaina jomas uzņēmumu dalība starptautiski atzītās dizaina balvās, biennālēs un mēsēs ne vien rada iespēju iegūt prestižuas apbalvojumus, bet arī ir būtisks solis ceļā uz uzņēmuma ekonomiskiskajiem panākumiem. Šīs globālās platformas ir kļuvušas par neaizstājamu stratēģisku instrumentu, kas padara dizaina uzņēmumus pamanāmus starptautiskajā dizaina arēnā, tā dodot iespēju tiem paplašināt savu klātbūtni ārējos tirgos un iekļūt jaunos tirgos, kā arī atklāt jaunas sadarbības un koprades iespējas. Šāda veida globālā iesaiste stimulē ne tikai uzņēmējdarbības izaugsmi, bet arī inovācijas un radošumu, veicinot ilgtspējīgu attīstību un pozicionējot uzņēmumus kā svarīgus dalībniekus starptautiskajā dizaina kopienā.

 

Aptaujas mērķis ir iegūt dizaina uzņēmumu, kuri strādā starptautiskajos tirgos vai tajos vēlas ieiet, viedokli  par būtiskākajiem starptautiskajiem dizaina pasākumiem, kuros pārstāvētās dizaina jomas uzņēmumiem ir kritiski būtiski piedalīties sava zīmola starptautiskās atpazīstamības veicināšanai un radīto dizaina risinājumu (produktu, pakalpojumu un procesu) noieta veicināšanai.

 

Ar šo aptauju Latvijas Dizaina centrs vēlās kartēt dizaina nozares būtiskākos starptautiskos pasākumus, kuros Latvijas dizaina jomas uzņēmumu dalība ir kritiski būtiska starptautiskās atpazīstamības veicināšanai un ārējo tirgu apguvei, vienlaikus arī apzinot šķēršļus aptaujāto uzņēmumu regulārai dalībai šajos pasākumos. Ar šo aptaujas analīzi Latvijas Dizaina centrs arī tiecas atklāt, kā starptautiskā atpazīstamība dizaina jomā var veicināt uzņēmumu ilgtspējību, attīstotne tikai radošas vērtības, bet arī nodrošinot ilgtermiņa ekonomisko dzīvotspēju.

 

Aptaujā iegūto datu apkopojums tiks iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai un citiem finansējuma atbalsta programmu pārvaldītājiem un tiks lietots, lai pārstāvētu dizaina nozares intereses atbildīgajās ministrijās un iestādēs. Tiešsaistes anketu uzņēmumu vadībās pārstāvji aicināti aizpildīt līdz 5. decembrim.

 

Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas «Jaunais Eiropas Bauhaus» oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD.