Ilustrācija — FOLD

Izsludināti konkursi četrās Valsts kultūrkapitāla fonda programmās, kas tiks īstenotas 2024. gadā: «Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi», «Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts», «Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma» un Mūža stipendiju programmā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 24. novembris.

Atbalsts Fold 13. novembris, 2023

Mērķprogrammas «Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi» mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā. Programma atbalsta konceptuāli pārdomātu, atlasītu un producētu intensīvu kultūras un mākslas notikumu programmu, kas nodrošina kvalitatīvu kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai. Konkursā tiek pieņemti gan vienreizēju notikumu, gan regulāru, ikgadēju vai ciklisku pasākumu pieteikumi. Vairāk par konkursu — šeit.

 

Mērķprogrammas «Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts» mērķis ir atbalstīt nozares profesionālas nevaldības kultūras organizācijas, kuras sistemātiskā nekomerciālā darbībā veicina inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību Latvijā, nodrošinot augstvērtīgus mākslas notikumus, to popularizēšanu publiskajā telpā, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos. Šajā programmā pieteikumi tiek pieņemti deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas, Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarēs. Vairāk par konkursu — šeit.

 

Jaunrades veicināšanas stipendiju programmas mērķis ir veicināt līdzšinējā radošajā darbībā augstu māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu izaugsmi, žanriski daudzveidīgas izcilas kvalitātes jaunrades un nozarē aktuālu pētījumu tapšanu. Vairāk par konkursu — šeit.

 

Mūža stipendiju piešķir izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Pretendentus VKKF mūža stipendijai ir tiesības pieteikt: Kultūras ministrijai, Kultūras ministrijas iestādēm un kapitālsabiedrībām, Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai. Vairāk par konkursu — šeit.

 

Pieteikumus izsludinātajos konkursos iespējams iesniegt līdz 24. novembrim. Vairāk par projektu iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem — VKKF mājaslapā.