Ilustrācija — Kirils Kirasirovs

Ja vēl neesat paguvuši pieteikt savu darbu Latvijas Dizaina gada balvai 2024, to iespējams izdarīt vēl līdz 10. novembrim. Konkursa rīkotāji — Latvijas Dizaina centrs — aicina dizainerus un pasūtītājus iesniegt kā lielus, tā mazus projektus, kas radīti kopš 2021. gada janvāra. Pēc iespējas plašāks darbu klāsts ļauj ne vien apzināt un izvērtēt Latvijas dizaina kopainu, bet jēgpilni salīdzināt dizaineru sasniegumus un veidot diskusiju par dizaina potenciālu. Dalība konkursā ir arī iespēja popularizēt sevi un savu veikumu, kā arī gūt citu jomas profesionāļu vērtējumu.

Ziņas Fold 2. novembris, 2023

Latvijas Dizaina gada balvai (LDGB) darbus var pieteikt to autors vai cita ar darbu saistīta persona, piemēram, tā īpašnieks vai pasūtītājs. Darbus var pieteikt kā fiziskas, tā juridiskas personas, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas un citi. Konkursam iespējams pieteikt darbus, kas radīti kopš 2021. gada janvāra. Tie var būt gan Latvijā īstenoti projekti neatkarīgi no autoru valstiskās piederības, gan darbi, kas īstenoti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Darbu iesniegšana notiek LDGB mājaslapā, kur pieejama konkursa pieteikuma forma un nolikums.

 

«Latvijas radošajās nozarēs ienāk spēcīga jauno dizaineru un uzņēmēju paaudze. Latvijas Dizaina gada balva 2023 izcēlās ar līdz šim plašāko konkursa pieteikumu skaitu, tajā redzējām gan jaunus dizainerus, gan svaigus zīmolus. Latvijas Dizaina gada balvas 2024 konkurss turpinās dažādās kategorijās vērtēt radošo darbu kvalitāti un izcilību. Nozīmīgi, ka arvien vairāk izcils dizains pievēršas pieejamībai, pozitīvām sociālām intervencēm un sabiedrības izglītošanai. Šī tendence ir ieguvums gan jaunajiem dizaineriem, gan pasūtītājiem, kuri spēs vēl aktīvāk pieprasīt kvalitatīvu dizainu nākotnē,» akcentē kultūras ministre Agnese Logina.

Vērtēšanas kritēriji

Latvijas Dizaina gada balvai pieteikto darbu vērtēšanā tiks ņemti vērā Latvijas Dizaina stratēģijā 2022–2027 definētie dizaina jomas mērķi un rīcības virzieni, kā arī Eiropas Komisijas iniciatīvas «Jaunais Eiropas Bauhaus» vērtības. Konkursā iesniegto darbu vērtēšana balstīsies šādos kvalitātes kritērijos:

  • idejas oriģinalitāte un jaunrade,
  • problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam,
  • koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā,
  • funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
  • estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas,
  • ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums,
  • sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība.

Kategorijas

Darbi jāpiesaka un tiks vērtēti piecās kategorijās: produktu dizains, pakalpojumu dizains, komunikācijas dizains, vides dizains un digitālie risinājumi:
Produktu dizains

Produktu dizains

Produkti, kas piedāvā ilgtspējīgus risinājumus mūsdienu problēmām un sniedz ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā. Jauni vai pilnveidoti tirgū ieviesti produkti, kas ražoti lielākās vai mazākās ražotnēs un darbnīcās, kā arī izstrādāti produktu prototipi. Privātā, publiskā (valsts un pašvaldību) un nevalstiskā sektora produkti jebkurā nozarē.

Pakalpojumu dizains

Jauni vai pilnveidoti tirgū ieviesti pakalpojumi un procesi, kā arī izstrādāti pakalpojumu un procesu prototipi, kas sniedz ieguldījumu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā. Publiskā (valsts un pašvaldību), privātā un nevalstiskā sektora pakalpojumi jebkurā nozarē.

Komunikācijas dizains

Grafikas un vizuālās komunikācijas risinājumi, kas sniedz spēcīgus, saprotamus un iekļaujošus vēstījumus. Zīmolu veidošanas, grafikas, reklāmas, mārketinga un sabiedrības izglītošanas kampaņu, iepakojuma, izkārtņu, izdevējdarbības un burtu dizaina darbi, ilustrācijas un citi vizuālās, audiālās un taktīlās komunikācijas darbi.

Vides dizains

Vides risinājumi, kas piedalās skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vides veidošanā. Publisko un privāto iekštelpu un ārtelpu dizaina risinājumi. No infrastruktūras līdz interjeram, no kultūras līdz komerciālai videi, no pagaidu līdz pastāvīgiem risinājumiem.

Digitālie risinājumi

digitāli darbi ar augstu auditorijas iesaisti, mijiedarbību un efektivitāti. Darbi, kas ir radīti un lietoti digitālajā vidē — tīmekļvietnes, lietotnes, spēles, NFT, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, audio, video, ieskaujošās pieredzes un citi risinājumi.

Rudens pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvai 2024 pagarināta līdz 10. novembrim. Darbus konkursam būs iespējams iesniegt arī ziemā — no 2. līdz 31. janvārim.

 

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā ar mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina izmantošanu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Apbalvojums ar Kultūras ministrijas atbalstu dibināts 2017. gadā. Līdz 2025. gada maijam to organizē Latvijas Dizaina centrs — Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas «Jaunais Eiropas Bauhaus» oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD.